Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-19

Geachte Kastelenvriend(in), Voor U ligt onze nieuwe, goed gevulde Nieuwsbrief in een Corona-periode waarbij men niet weet of we nu vooruit moeten of juist weer een pas op de plaats moeten maken. Helaas zijn wij nog niet in de gelegenheid een excursie voor U te organiseren. Wij hopen deze later in het jaar alsnog te kunnen organiseren. Infomap: Kastelen en Historische buitenplaatsen In maart hebben onze "Vrienden" als het goed is deel 14 ontvangen van ons Infoblad; inhoud: - Kastee...
Read More

Ruïne van Brederode. Hollands kasteel met een bewogen verleden

De Ruïne van Brederode bij Santpoort-Zuid is het restant van de middeleeuwse burcht van de ooit machtige heren van Brederode. Tegenwoordig is dit indrukwekkende complex een belangrijke toeristische attractie in Noord-Holland, met rondleidingen en evenementen voor jong en oud. Het huidige aanzien van het kasteel is voor een belangrijk deel te danken aan restauraties en reconstructies in de negentiende eeuw. Brederode werd in die tijd een romantische ruïne volgens de toenmalige opvattingen over mi...
Read More

Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-18

Geachte Kastelenvriend(in), 2020 was voor ons allen niet een heel fijn jaar. Geen excursies met elkaar vanuit onze Stichting, en ook het aantal individuele bezoeken aan kastelen van ieder van ons zal stukken minder zijn dan in voorgaande jaren. Gelukkig bleef de productie van onze infobladen en nieuwsbrieven wel gewoon doorgaan met hetzelfde aantal en op even hoog niveau als altijd. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! Degenen die het boek van Robert Ligthelm over de Buitenpl...
Read More

‘De Buitenplaatsen van Kralingen

van de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?’ Op 6 november 2020 is het boek ‘De Buitenplaatsen van Kralingen van de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?’ verschenen. Het boek beschrijft de bijna veertig buitenplaatsen die er in Kralingen hebben bestaan, beginnend bij het kasteel uit 1100 tot en met de vier die er nu nog zijn. Een verloren Arcadië van mooie huizen met lusttuinen en parken. De basis voor het boek is een serie columns geschreven voor het blad van de Stichting V...
Read More

Nieuwsbrief-jg-5-2020-nr-17

Geachte Kastelenvriend(in), Het blijven vreemde tijden met die Corona. Tijden waarin het moeilijk is om onze plek te vinden en het ook niet altijd meevalt om onze afstand te houden, maar we worstelen ons er door heen. Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijden. Excursie oktober 2020 Helaas zijn wij wel genoodzaakt om ook de excursie voor het najaar te schrappen. Logischerwijs willen particulieren nu geen groepen ontvangen en ook de musea laten maar beperkte groepen toe, waar...
Read More

Het Web-archief van de VKHZ

In een eerdere Nieuwsbrief is al aangekondigd dat het Web-archief wordt opengesteld voor de 'Vrienden' van de VKHZ. Wat kunt u vinden in het archief? Allereerst is dat het literatuuroverzicht van Ton van Bommel, per provincie te vinden onder het kopje ‘Huizenlijsten’. Dit bevat in alfabetische volgorde de namen van vooral kastelen met daarbij een opgave van literatuur waarin deze kastelen voorkomen. In sommige gevallen is de literatuur door dhr. van Bommel digitaal beschikbaar gesteld en is h...
Read More