Interieurs van het Binnenhof

Verscholen erfgoed in beeld Ruim 800 jaar lang resideerden hier graven, prinsen, koningen en minister-presidenten. Het Binnenhof is het oudst functionerende regeringscentrum ter wereld. De stad Den Haag ontleent haar bestaan eraan. Het is nu een fraai rijksmonumentaal complex en iedereen kent het torentje en de Ridderzaal wel van tv. En dan vooral de buitenkant.  Onbekende zalen en bijzondere interieurs Nu is er een boek dat geheel gewijd is aan de interieurs van het Binnenhof. Het opent z...
More

Excursie 20 oktober naar Loosduinen

We begonnen, natuurlijk met koffie, in Kasserie Ock. Het was gezellig druk en het mooie weer droeg ook een steentje bij om er een bijzondere dag van te maken. Na de koffie trokken we, onder leiding van Petra Brekelmans, voorzitter van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, naar buiten voor een kijkje in de buitenplaats Ockenburg en het omringende landgoed. Het is verbazend hoeveel werk daar verzet wordt door vrijwilligers. Ze bestaan echt nog; wat moeten deze mensen...
More

Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 11.

Geachte Kastelenvriend(in), Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze Najaars-excursie naar Loosduinen en aan een terugblik op onze Voorjaars-excursie in Heiloo. Zaterdag 20 oktober 2018 is het reisdoel van onze excursie Loosduinen. het programma bestaat uit o.a.: Bezoek aan: Landgoed Ockenburgh Fundamenten "Stenen kamer" Madesteyn Buitenplaats Rosenburg Landgoed Meer en Bosch U komt toch ook? Zie hier voor het programma. Verslag VKHZ voorjaars-excursie De voorjaars...
More

Excursie naar Heiloo

De voorjaarsexcursie was op zaterdag 2 juni in Heiloo; opnieuw een dag dat begunstigers en bestuursleden van de KSHZ tezamen kwamen om historische kennis te vergaren en te aanschouwen. Een grote groep enthousiastelingen verzamelden zich in de voormalige keuken links van de hal van het van oorsprong (1705-1710) in 2 fasen opgetrokken T-vormige hoofdhuis, genaamd Nijenburg. Wij werden welkom geheten door vrijwilligers van de plaatselijke oudheidkundige vereniging en er werd het e.e.a. over het hui...
More

Park Ter Wadding

Park Ter Wadding hersteld en geopend Na jarenlang herstel is park Ter Wadding in hernieuwde staat geopend. Het huis en het park van Ter Wadding zijn samen een rijksmonument, dat bewaard moet worden vanwege de cultuurhistorische waarden. Een tijd lang is er onvoldoende onderhoud gepleegd, maar door subsidie van Erfgoedlijnen Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland kon de gemeente in 2016 starten met grondig herstel. Ter Wadding is een bijzondere plek in Voorschoten. De bu...
More

Gemeente Ridderkerk betrokken bij behoud Het Huys ten Donck

De gemeente Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck hebben een intentieovereenkomst getekend met het oog op een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats. De gemeente geeft hiermee aan de stichting graag te willen ondersteunen om de buitenplaats voor de lange termijn toekomstbestendig te krijgen. In de overeenkomst zijn de wederzijdse inspanningen vastgelegd, inclusief verdere professionalisering van de stichting, het aanwijzen van een projectleider, elkaar op de hoogte houde...
More