Verslag Vriendendag te Egmond

Deze koude maar zonnige ochtend op 9 maart  2019, verzamelden wij ons in het voormalige schooltje van Egmond aan de Hoef. Hierin is tegenwoordig de historische vereniging gehuisvest en er zijn attributen e.d. tentoongesteld met betrekking tot het kasteel en de familie van Egmond. De voorzitter, staande voor een gigantische afbeelding van het kasteel in welstand, waarvan het originele schilderij zich in het Belgische stadje Zottegem bevind, verwelkomde de geachte aanwezigen en vertelde wat ons te...
More

Brittenburg

Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk Vanaf de late middeleeuwen tot eind 18e eeuw kwamen aan de kust bij Katwijk regelmatig de resten van een mysterieuze ruïne tevoorschijn die vanaf 1543 als curiosum regelmatig op Nederlandse kaarten werd afgebeeld. Volgens Romeinse bronnen moet hier een fort gelegen hebben op het eindpunt van de grens van het Romeinse vasteland. Al eeuwen proberen onderzoekers deze verdronken 'Brittenburg' terug te vinden en te begrijpen wat het was. In 1960 werd tever...
More

Archeologen vinden kasteel en klooster in Alkmaarse weilanden

Een Alkmaars archeologenteam heeft het terrein waar het middeleeuwse kasteel Middelburg stond, in kaart gebracht en hebben ze een klooster ontdekt dat tot nog toe alleen uit verhalen bekend was. Bij grondonderzoek werd gebruik gemaakt van een aantal technieken waarmee ze in de grond konden kijken zonder deze te vernietigen of verplaatsen en slaagden de archeologen erin de funderingen van de eeuwenoude gebouwen in kaart brengen. Dankzij een combinatie Magnetometrie, grondradar en EMI (Elektroma...
More

Nieuwsbrief – jg. 4 – 2019 – nr. 12.

Geachte Kastelenvriend(in), Hierbij de 12e Nieuwsbrief van de VKHZ. Op 9 maart a.s. organiseren wij onze derde Vriendendag, dit jaar in Egmond aan den Hoef. Naast een lezing en een bezoek aan de ruïne van het Slot op den Hoef vertellen wij U hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw vragen over de stichting en suggesties kwijt. Het thema van deze dag is: "T Huys Egmont" U komt toch ook? Zie hier voor het programma. Meldpunt Erfgoed Zeeland De VKHZ. i...
More

Logies en museum in Huys te Warmont

Vereniging Hendrick de Keyser heeft het Warmondse kasteel Huys te Warmont gekocht van Stichting Huys te Warmont en gaat er appartementen, een museum en een vakantieverblijf in maken. Het "Huys" wordt de komende jaren grondig gerestaureerd omdat het monumentale kasteel, 56 jaar na de laatste restauratie, in slechte staat verkeert. Er zitten scheuren in de gevels en aan de buitenkant bladdert het pleisterwerk van de muren. ‘Daken en goten zijn aan het einde van hun levensduur en de riolering komt...
More

Buitenplaatsen in het Westland

Met smaak en tot voordeel aangelegd Dit rijk geïllustreerde boek, beschrijft de geschiedenis  van buitenhuizen van rijke stedelingen in de 17de, 18de en 19de eeuw in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Rijswijk en het Haagse stadsdeel Loosduinen. Ooit telde het Westland zo’n honderd buitenplaatsen. Achttien daarvan worden uitgebreid in het boek beschreven. Samen geven ze een staalkaart van de rijke geschiedenis van de streek.  Door jarenlang archiefonderzoek is de vraag beantwoord of er...
More

Opgravingen bij kasteel Schagen

Bij opgravingen bij Kasteel Schagen zijn de resten van een koetshuis en paardenstallen uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologisch onderzoek wordt gedaan op de voorburcht van het kasteel, op het terrein van een voormalig hotel. Tot nu toe leverde het onderzoek resten op van het koetshuis en de paardenstallen van Kasteel Schagen, stammend uit de zeventiende eeuw. Bij de opgravingen werden ook oudere funderingsresten gevonden, vermoedelijk de resten van de voorganger van het koetshuis. Gesch...
More