Bezorgdheid over oude Theekoepel Middelburg

Bewoners Park de Griffioen eisen huurverlaging om zaak Theekoepel

Als de aanpassingen in en rond de monumentale Theekoepel in Middelburg doorgaan, eisen de bewoners van het achtergelegen appartementencomplex huurverlaging wegens derving van het woongenot.

De Theekoepel, uit 1733, maakte deel uit van buitenplaats De Griffioen en ligt aan de Domburgse Watergang. Het Rijksmonumentje van 24 vierkante meter wordt door de bewoners van het achtergelegen appartementencomplex aan Park de Griffioen gebruikt als idyllische plek om te verpozen; er worden verjaardagen gevierd, gekaart of gesjoeld. Er ontstond echter onrust onder de bewoners van de 44 appartementen toen ze vernamen dat de eigenaar van de Theekoepel en het wooncomplex een en ander in en rondom de Theekoepel wil aanpassen. Zo wil hij een trap aanbrengen en toiletten op het niveau waar nu nog het botenhuis is. Ook is er sprake van een nieuw pad naar het monumentje en de aanplant van een haag. De plannen zijn tegen het zere been van omwonenden. Ze vrezen ervoor dat de Theekoepel straks commercieel wordt uitgebaat en dat het nieuwe pad inbreuk maakt op hun privacy. Tegen de vergunningsaanvraag lopen bezwaren, de bestuursrechter is inmiddels ingeschakeld en ook vanuit de politiek klinkt stevige kritiek.

De bewoners van het appartementencomplex nemen het de eigenaar kwalijk dat ze tot nu toe nog nooit op de hoogte zijn gesteld van wat hij nu eigenlijk van zins is met de Theekoepel. De bewoners moeten de uitspraak van de rechter en de gemeente Middelburg nog afwachten, maar als blijkt dat er gerotzooid gaat worden met de Theekoepel, dan gaan ze huurverlaging vragen wegens derving van woongenot.

De eigenaar zegt dat hij met verbazing heeft kennisgenomen van de reuring die is ontstaan rond de Theekoepel. ,,Voorop staat dat de bewoners ook na de verbouwing gewoon gebruik mogen maken van het koepeltje, gewoon zoals dat nu ook zo is.” Hij zegt dat hij slechts zeer bescheiden plannen heeft met de Theekoepel. ,,Ik wil dat meer mensen kunnen genieten van het koepeltje. En aangezien er binnen slechts ruimte is voor zestien personen, blijft dat zéér kleinschalig en bovendien ook incidenteel. Je moet dan denken aan een expositie van een schilder of een boekbespreking.” De eigenaar gaat de bewoners nog uitgebreid informeren en dat gaat hij doen zodra de vergunningen definitief zijn en hij precies weet wat kan en mag.

Bronnen: PZC van 27-12-17  Foto: A. Speelman


LPM is bezorgd over oude Theekoepel Middelburg

De Lokale Partij Middelburg (LPM) vreest dat de monumentale Theekoepel, van de voormalige buitenplaats De Griffioen, ernstig wordt aangetast. De eigenaar mag van de gemeente een trap aanbrengen en toiletten op het niveau waar nu het botenhuis is.

De Theekoepel ligt aan de Domburgse Watergang. De LPM is bang dat het rijksmonument uit 1733 commercieel wordt uitgebaat, maar volgens het college worden trap en toiletten zo geplaatst dat ze zonder schade weggehaald kunnen worden. Ook doen ze geen afbreuk aan het beschermd stadsgezicht.

Desondanks blijft de LPM bezorgd. Fractievoorzitter Piet Kraan wijst erop dat de bewoners van het appartementencomplex naast de Theekoepel, er niet meer in kunnen. ,,Er zit een nieuw slot op en zover bekend, heeft geen enkele bewoner de sleutel.” Tot voor kort konden ze namelijk nog gebruik maken van het gebouw. Hij vraagt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar de plannen te laten kijken om te voorkomen dat er iets gebeurt dat het monument aantast.

Bron: PZC van 6-11- 2017 – Foto: A. Speelman