Dag van het Kasteel – Tweede Pinksterdag 10 juni 2019

Thema Dag van het Kasteel 2019 : Over de Grens Tweede Pinksterdag 10 juni organiseert de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) voor de twaalfde keer het landelijk publieksevenement Dag van het Kasteel. Vele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen openen hun poorten. Rondom het jaarthema Over de grens zijn er activiteiten voor jong en oud. Met nieuwe programma’s, waarin de NKS beleving en kennisoverdracht combineert, wordt het enthousiasme voor dit erfgoed steeds verder uitgebouwd. Elke deelneme...
Read More

Archeologen vinden kasteel en klooster in Alkmaarse weilanden

Een Alkmaars archeologenteam heeft het terrein waar het middeleeuwse kasteel Middelburg stond, in kaart gebracht en hebben ze een klooster ontdekt dat tot nog toe alleen uit verhalen bekend was. Bij grondonderzoek werd gebruik gemaakt van een aantal technieken waarmee ze in de grond konden kijken zonder deze te vernietigen of verplaatsen en slaagden de archeologen erin de funderingen van de eeuwenoude gebouwen in kaart brengen. Dankzij een combinatie Magnetometrie, grondradar en EMI (Elektroma...
Read More

Logies en museum in Huys te Warmont

Vereniging Hendrick de Keyser heeft het Warmondse kasteel Huys te Warmont gekocht van Stichting Huys te Warmont en gaat er appartementen, een museum en een vakantieverblijf in maken. Het "Huys" wordt de komende jaren grondig gerestaureerd omdat het monumentale kasteel, 56 jaar na de laatste restauratie, in slechte staat verkeert. Er zitten scheuren in de gevels en aan de buitenkant bladdert het pleisterwerk van de muren. ‘Daken en goten zijn aan het einde van hun levensduur en de riolering komt...
Read More

Opgravingen bij kasteel Schagen

Bij opgravingen bij Kasteel Schagen zijn de resten van een koetshuis en paardenstallen uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologisch onderzoek wordt gedaan op de voorburcht van het kasteel, op het terrein van een voormalig hotel. Tot nu toe leverde het onderzoek resten op van het koetshuis en de paardenstallen van Kasteel Schagen, stammend uit de zeventiende eeuw. Bij de opgravingen werden ook oudere funderingsresten gevonden, vermoedelijk de resten van de voorganger van het koetshuis. Gesch...
Read More

Nieuwe bedreiging Huis ten Donck

Nu de ene overheid, de gemeente Ridderkerk, een akkoord heeft getekend met de stichting Het Huys ten Donck voor een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats, komt een andere overheid met een nieuwe bedreiging in de vorm van een nieuwe weg over of pal langs deze historische buitenplaats. Al zijn de plannen in een heel vroeg stadium en is er voor deze weg nog een andere optie in beeld,  toch maken wij, als VKHZ, ons zorgen over deze plannen. Jurgen van der Kooij / Webmaster V.K.H...
Read More

Archief bijzonder hoogleraar Kastelenkunde publiek toegankelijk

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) stelt het archief met de wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. Jaap Renaud open voor publiek. De archiefstukken zijn opnieuw geïnventariseerd en voorzien van labels. Het archief bevat o.a. zijn correspondentie met vakgenoten, onderzoeken en dia- en fotomateriaal. De oudste stukken dateren uit 1928 en de jongste uit 2006. Prof. dr. Jaap Renaud J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde van...
Read More

Park Ter Wadding

Park Ter Wadding hersteld en geopend Na jarenlang herstel is park Ter Wadding in hernieuwde staat geopend. Het huis en het park van Ter Wadding zijn samen een rijksmonument, dat bewaard moet worden vanwege de cultuurhistorische waarden. Een tijd lang is er onvoldoende onderhoud gepleegd, maar door subsidie van Erfgoedlijnen Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland kon de gemeente in 2016 starten met grondig herstel. Ter Wadding is een bijzondere plek in Voorschoten. De bu...
Read More