Archief bijzonder hoogleraar Kastelenkunde publiek toegankelijk

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) stelt het archief met de wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. Jaap Renaud open voor publiek. De archiefstukken zijn opnieuw geïnventariseerd en voorzien van labels. Het archief bevat o.a. zijn correspondentie met vakgenoten, onderzoeken en dia- en fotomateriaal. De oudste stukken dateren uit 1928 en de jongste uit 2006. Prof. dr. Jaap Renaud J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde van...
More

Park Ter Wadding

Park Ter Wadding hersteld en geopend Na jarenlang herstel is park Ter Wadding in hernieuwde staat geopend. Het huis en het park van Ter Wadding zijn samen een rijksmonument, dat bewaard moet worden vanwege de cultuurhistorische waarden. Een tijd lang is er onvoldoende onderhoud gepleegd, maar door subsidie van Erfgoedlijnen Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland kon de gemeente in 2016 starten met grondig herstel. Ter Wadding is een bijzondere plek in Voorschoten. De bu...
More

Gemeente Ridderkerk betrokken bij behoud Het Huys ten Donck

De gemeente Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck hebben een intentieovereenkomst getekend met het oog op een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats. De gemeente geeft hiermee aan de stichting graag te willen ondersteunen om de buitenplaats voor de lange termijn toekomstbestendig te krijgen. In de overeenkomst zijn de wederzijdse inspanningen vastgelegd, inclusief verdere professionalisering van de stichting, het aanwijzen van een projectleider, elkaar op de hoogte houde...
More

Op zoek naar muren voormalig kasteel Zandenburg

De Walcherse Archeologische Dienst hoopt de omtrek van voormalig kasteel Zandenburg nauwkeuriger vast te stellen door vrijdag uitgevoerde metingen. Dat het middeleeuwse kasteel van Wolfert van Borssele op het landbouwperceel aan de Kreekweg - met zicht op de Veerse Kreek - stond, is al heel lang bekend. Er zijn behoorlijk wat al dan niet getrouwe, historische afbeeldingen van het kasteel bewaard gebleven en de kasteelresten zijn zelfs erkend als rijksmonument. Ruim een halve eeuw geleden zijn...
More

Het geheim van Oud Haerlem ontsluierd

Twee gisteren onthulde informatieborden geven iets prijs van de mysterieuze geschiedenis van dit in de bodem verstopte kasteel. Een hobbelig veld in de hoek Hoflaan-Zuidermaatweg, vlak naast dat échte kasteel, Assumburg. Dat is wat over is van Oud Haerlem. Verwoest in 1351 bij de burgeroorlog waarin Hoeken en Kabeljauwen elkaar naar het leven stonden. Nooit meer herbouwd. Dat wat nog overeind stond is in de loop der eeuwen weggehaald als bouwmateriaal. Wat resteert zijn fundamenten die het weila...
More

Restauratie landgoed Ockenburgh

Eind goed, al goed voor Villa Ockenburgh Lang was landgoed Ockenburgh het domein van de rijke burgerij en verboden gebied voor gewone Westlanders, Loosduiners en Hagenaars. Dat veranderde in de 20ste eeuw. In de 21ste eeuw maakt de buitenplaats zich op voor een ware metamorfose. De buitenkant van Villa Ockenburgh is bijzonder fraai gerestaureerd, een deel van de metamorfose die de gemeente Den Haag, de eigenaar van de villa uit 1650, voor zijn rekening heeft genomen. Nu is het de beurt aan de ...
More

Landgoed Der Boede komt van de grond

Landgoed Der Boede in Koudekerke staat aan de vooravond van de lang verwachte bouw van de 22 villa’s. Men is volop bezig met sloopwerkzaamheden op het voormalig eigendom van Regionale Zorgverlening, dat er een verzorgings- en verpleeghuis had. De kavels worden bouwrijp en op termijn woonrijp gemaakt. Naast de verkoop van het rijksmonument zijn er vier kavels verkocht.  Het monumentale landhuis is inmiddels verkocht. Het gebouw wordt al bewoond. De bewoners zijn volop bezig met de verbouwing en ...
More