Verslag bijeenkomst 20 februari.

ANBI-status Het streven van het bestuur is het verkrijgen van de ANBI-status. Dit geeft zowel begunstigers alsook de stichting bepaalde voordelen. Toelichting op de nieuwe stichting Ondanks dat het een stichting zal worden, zal er, ook i.v.m. de ANBI-status, jaarlijks openheid van zaken naar de begunstigers worden gegeven. In de nieuwe statuten zijn geen beheerstaken opgenomen. Een redactie zal nog moeten worden samengesteld voor te verschijnen publicaties. Publicaties zullen bestaan uit Nie...
Read More

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 1.

Stichting in oprichting. Omdat de Kastelen Stichting Holland en Zeeland aangaf te stoppen met haar activiteiten, kwam de vraag bij enkele oud-begunstigers op of er een vervolg moest komen. Na een tweetal verga­deringen werd dus besloten om een uitnodiging aan de oud-begunstigers te sturen. Hierin werd verzocht enkele vragen te beantwoorden en te retourneren. Er zat gelijk een uitnodiging bij om, op 20 februari 2016 in Voorburg, deel te nemen aan een bijeenkomst om uitleg te krijgen en om welli...
Read More