Erotiek in de Gouden Eeuw

Op het Muiderslot worden in bijzondere, zinnenprikkelende, rondleidingen de slaapkamergeheimen van onze voorouders uit de doeken gedaan. Dit jaar met extra aandacht voor bloemen en erotiek. Erotiek prikkelt de verbeelding, wekt begeerte en maakt nieuwsgierig. De 17e eeuw was bepaald niet preuts… Hoe zagen de liefde en erotiek er uit? En wat er gebeurde achter de gordijnen van de beddekoets? Uiteraard is ook de rest van het kasteel op deze avond geopend.
Read More

Tweedaags Muiderslot Symposium

Holland ontluikt Tweede dag van het Muiderslot Symposium staat in het teken van multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan van het graafschap Holland. De invulling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Gemeente Vlaardingen en Holland Historisch Tijdschrift. Meer info!. Kosten voor deelname bedragen € 15,- per dag, HIER aanmelden. Indien u beide dagen wilt komen, meldt u dan svp voor beide dagen apart aan,  uw aanmelding is pas definitief na betali...
Read More

Tweedaags Muiderslot Symposium

Stad & Slot in de Middeleeuwen Eerste dag van het Muiderslot Symposium staat in het teken van de internationale positionering van het Muiderslot als ‘Amsterdam Castle’ en de wisselwerking tussen steden en kastelen in de Middeleeuwen. Deze dag komt tot stand in samenwerking met de Universiteit van Leiden en het Historisch Genootschap Amstelodamum. Meer info!. Kosten voor deelname bedragen € 15,- per dag, HIER aanmelden. Indien u beide dagen wilt komen, meldt u dan svp voor beide dagen a...
Read More

Symposium Wonen in de Middeleeuwen

Naar aanleiding van de tentoonstelling De kracht van kleur in de Middeleeuwen en het themajaar ‘Wonen in de Middeleeuwen’ organiseert het Muiderslot een symposium over het dagelijks leven in huizen en kastelen. Met welke objecten vulde de middeleeuwer zijn vertrekken, hoe verlichtte hij zijn woning, hoe hield hij zichzelf en zijn omgeving warm en schoon? Kortom, wat is nog te reconstrueren met betrekking tot het middeleeuwse wonen? Historici, kunsthistorici en archeologen vertellen over hun ond...
Read More