Franje en Oranje

Dit jaar kleurt Duivenvoorde oranje. De families die op het kasteel en landgoed woonden hebben eeuwenlang een bijzondere band gehad met het Huis van Oranje en Oranje-Nassau. Zij vochten aan de kant van de Oranjes, dienden in hoge politieke ambten of waren kamerheer of hofdame voor de opeenvolgende koningen en koninginnen. Het was een innige band die al begon aan het eind van de zestiende eeuw en duurde tot het midden van de twintigste eeuw.

Op Duivenvoorde zullen in diverse vertrekken verhalen over de relatie met de Oranjes worden verteld aan de hand van bijzondere, niet eerder geëxposeerde objecten.

Meer info