Lezing; Boeren op de buitenplaats

In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland.

Pachtboeren

De lezing gaat onder meer over waarom dat was en welke rol die boerderijen en de pachtboeren speelden die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite. In ‘Boeren op de buitenplaatsem’ wordt de onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

Buitenplaatsen

Gerrit van Oosterom, winnaar van de Ithakaprijs 2022, bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen. www.historischamstelveen.nl

Toegang € 2,50