Lezing: Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in Rijswijk

Lezing “Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in Rijswijk”

Door Hans Koot, gemeentelijk archeoloog van Rijswijk

Rijswijk is een gemeente met een zeer rijk archeologisch verleden. In de afgelopen decennia zijn verschillende bijzondere ontdekkingen gedaan. In de jaren 1967-1969 vond de opgraving plaats van een nederzetting uit de Romeinse Tijd (eerste-derde eeuw na Chr.) aan de Tubasingel waarbij zelfs resten van uit steen opgetrokken gebouw zijn gevonden. Veel bekendheid kreeg ook de vondst van een grafveld uit de Steentijd (Ypenburg, 1998) en nog zeer recent, de opgraving op het kloosterterrein van Sion. Het is dus niet zonder reden, dat 25 jaar geleden de gemeente Rijswijk over ging tot de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog. Inmiddels is het ‘eenmans’ team uitgegroeid tot een klein team van zeer betrokken archeologen en medewerkers.

Dat team doet uiteraard veel meer dan opgravingen. Immers, ons ‘bodemarchief’ is zeer kwetsbaar en het streven is deze zo goed mogelijk in de bodem te bewaren. Het beleid in Nederland is dan ook gericht op behoud. Veel werkzaamheden van het archeologisch team zijn dan ook gericht op dat beleid: ze brengt adviezen uit, praat mee over ontwikkelingsplannen en is betrokken bij vergunningenprocedures.
Het archeologisch onderzoek levert veel gegevens op over het dagelijks leven van degenen die voor ons in dit gebied leefden. Het reconstrueren van het verleden van Rijswijk en het vertellen van dat verhaal behoort ook tot de taken van het archeologisch team.

De gemeentelijk archeoloog Hans Koot zal vanavond vertellen over het werk van het archeologisch team, hoe vond het onderzoek vroeger (voor 1993) plaats, hoe werken archeologen tegenwoordig en uiteraard iets laten zien van de opgravingen.

Zaal open om 19.30 uur, vrij entree.

Organisatie: Historische vereniging Rijswijk