Najaarsexcursie VKHZ

het programma bestaat uit o.a.:

Bezoek aan:

  • Landgoed Ockenburgh
  • Fundamenten “Stenen kamer” Madesteyn
  • Buitenplaats Rosenburg
  • Landgoed Meer en Bosch

Zie hier voor het programma.