Een ramp is van alle tijden

Deze editie van Dag van het Kasteel staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. 

Om aan te sluiten bij dit thema willen we graag een multiperiod evenement neerzetten.

Verschillende periodes worden door de re-enactors uitgebeeld.

De verschillende groepen en kampementen laten u zien en beleven hoe het er aan toe ging van de vroege ijzertijd tot aan de 17e eeuw. <Meer info>