Park Ter Wadding

Park Ter Wadding hersteld en geopend

Na jarenlang herstel is park Ter Wadding in hernieuwde staat geopend. Het huis en het park van Ter Wadding zijn samen een rijksmonument, dat bewaard moet worden vanwege de cultuurhistorische waarden. Een tijd lang is er onvoldoende onderhoud gepleegd, maar door subsidie van Erfgoedlijnen Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland kon de gemeente in 2016 starten met grondig herstel.

Ter Wadding is een bijzondere plek in Voorschoten. De buitenplaats speelt een belangrijke rol in de rijke en lange geschiedenis van het dorp. Het is een van de weinige buitenplaatsen die compleet bewaard is gebleven; een plek om trots én zuinig op te zijn.

Onderzoek en herstel
Om een historisch park als dit vakkundig te herstellen is de juiste kennis nodig. Dat begint met te weten hoe het vroeger was en welke waarden daarbij een rol hebben gespeeld. In 2014 is eerst de geschiedenis van de buitenplaats in kaart gebracht. Vervolgens is in 2015 een cultuurhistorische analyse uitgevoerd, de waterhuishouding onderzocht en geïnventariseerd wat er aan planten en dieren voorkomen in het park. Op basis hiervan is een herstel- en beheerplan gemaakt. Het herstel van het park is tijdens Boomfeestdag in 2016 gestart. Basisschoolleerlingen hebben toen een boomgaard met historische appel- en peerrassen aangeplant. Vervolgens zijn paden opnieuw aangelegd, waar nodig bomen gekapt en andere weer aangeplant. Tot slot zijn er nieuwe toegangsbruggen geplaatst.

Bij de opening is een informatiepaneel over het park onthuld en is er een eerste exemplaar van een boekje over het park uitgereikt, waarin tips staan om alle mooie plekken in het park te ontdekken.

Bron: Voorschoten Laatste nieuws – 31-5-2018 – Foto: A. Speelman 


Hek bij Ter Wadding tegen hangjongeren

Ze dealden en gebruikten drugs, staken een bank in brand, vernielden dure aanplant. En toen op klaarlichte dag ook nog op een medewerkster van MS Research – ’gelukkig mis’ – werd geschoten, was de maat vol voor Menno Smitsloo, de eigenaar van de buitenplaats Ter Wadding in Voorschoten. Om ’het tuig’ te weren, zette hij een hek op de erfgrens, waardoor een deel van de buitenplaats inclusief landhuis niet meer toegankelijk was.

Bron: Leidsch Dagblad – 7-10-2016 – Foto: A. Speelman