Herstel historische parkaanleg Te Werve

In 2016 is een start gemaakt met het herstel van de historische parkaanleg van het Park Te Werve. Het doel is om een weloverwogen reconstructie te maken van de natuurwaarden van het terrein met behoud van de in het terrein aanwezige cultuurhistorische waarden.

Het park wordt opgeschoond, opslag en zaailingen worden verwijderd en heesters worden teruggesnoeid. De padenstructuur wordt hersteld en de slingerende beken worden uitgebaggerd.

Bron: Historische vereniging Rijswijk – 2-1-2017 – Foto: A. Speelman