Gemeente Ridderkerk betrokken bij behoud Het Huys ten Donck

De gemeente Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck hebben een intentieovereenkomst getekend met het oog op een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats.

De gemeente geeft hiermee aan de stichting graag te willen ondersteunen om de buitenplaats voor de lange termijn toekomstbestendig te krijgen. In de overeenkomst zijn de wederzijdse inspanningen vastgelegd, inclusief verdere professionalisering van de stichting, het aanwijzen van een projectleider, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en kansen die belangrijk zijn voor de buitenplaats, het genereren van nieuwe inkomstenbronnen, en ondersteuning bij subsidieaanvragen en onderhandelingen met o.a. het Rijk en de provincie.

Het Huys ten Donck (1746) maakt deel uit van een bijzonder gaaf bewaard gebleven buitenplaats, waarvan de geschiedenis teruggaat naar de vijftiende eeuw. Het beheer en het vruchtgebruik van de buitenplaats zijn in handen van de Stichting Het Huys ten Donck. Met de naastgelegen Donckse Velden is het rijksmonument van belang als park en groengebied in een sterk verstedelijkte omgeving.

De instandhouding van de buitenplaats staat zwaar onder druk door een structureel tekort aan inkomsten. De inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen wegen op dit moment niet op tegen de hoge kosten die gemaakt moeten worden voor het beheer en het onderhoud van de buitenplaats. Daarom is het belangrijk dat snel nieuwe kostendragers worden gevonden. Daarnaast is het de wederzijdse intentie om op den duur de buitenplaats van jong tot oud beter beleefbaar te maken als plek om te wonen, werken, leren, te recreëren en voor elkaar te kunnen zorgen, van oudsher kenmerkend voor een buitenplaats.

Vooruitlopend op een definitief businessplan hebben de gemeente en de stichting hun wederzijdse positieve intenties vastgelegd, en is de samenwerking concreet gemaakt. Stichting en gemeente zien beide kansen om gezamenlijk de beleefbaarheid van de buitenplaats en positionering in de omgeving en regio te verbeteren.

Bron: Ridderkerksdagblad – 25-5-2018 – Foto: A. Speelman