Jacht op subsidie is geopend

De jacht op subsidie is in volle gang. Beheerders van monumenten kunnen juist in deze periode een beroep doen op de subsidiepot van 6 miljoen van de provincie Zuid-Holland. Een fractie van wat er werkelijk nodig is, maar dringend noodzakelijk om achterstallig onderhoud aan gebouwen en landgoederen te plegen. Medio deze maand horen ze of hun aanvraag voor een geldbedrag wordt gehonoreerd.

Buitenplaatsen

Uit een nieuwe inventarisatie door de provincie blijkt dat één op de zeven monumenten van de in totaal 4.486 in de hele provincie in matige of slechte staat is. Het bedrag dat nodig is om de achterstallige werkzaamheden uit te voeren is ruim 117 miljoen euro. De restauratieachterstand is het hoogste bij kerkgebouwen, buitenplaatsen, agrarische gebouwen, openbare gebouwen, verdedigingswerken en industrieel erfgoed.

Hoe belangrijk de financiële steun is voor monumenten blijkt ook bij de projecten die de afgelopen twee jaar ‘in de prijzen’ vielen van de provincie. In Den Haag en omgeving ging de subsidie naar landhuizen: Landhuis Ockenburgh in Den Haag, Landhuis De Voorde in Rijswijk (foto) en de landhuizen Duivenvoorde en Berbice in Voorschoten.

Vooral het zichtbaar worden van het culturele erfgoed is een belangrijke reden voor de provincie om bij te dragen aan de rijksmonumenten.

Bron: AD van 02-05-17 – Foto: Webmaster