Kasteel De Binckhorst krijgt oude grandeur terug

Het kasteel de Binckhorst in Den Haag krijgt een groot deel van de oude grandeur terug. Het Poortgebouw waarachter het kasteel nu nog grotendeels schuil gaat, wordt einde 2017 gesloopt. Daarvoor in de plaats komt al volgend jaar een tuin terug. Kosten: bijna een half miljoen euro. Maar, zo stellen de ontwerpers: ‘Kasteel en tuin vormen straks een bijzondere parel in een sterk verstedelijkt gebied’.

Met de ingreep wordt het kasteel dat al in de veertiende eeuw werd bewoond ook weer zichtbaar vanaf de Binckhorstlaan. Bovendien ontstaat zo ook een betere verbinding met het groen van de begraafplaats St. Barbara aan de andere kant van die straat. 

De kasteeltuin wordt straks aan weerszijden ontsloten door twee nieuwe bruggen. De hoofdentree naar de kasteeltuin wordt gemarkeerd door de toegangspoort waarin de naam ‘Binckhorst’ prijkt. Door de nieuwe tuin wordt het gebied niet alleen groener, maar ook klimaatbestendiger. 

Strandwal

Kasteel De Binckhorst is vermoedelijk in de Middeleeuwen, aan het eind van de 11e eeuw, gebouwd op een smalle strandwal in de vlakte tussen de strandwal waarop Den Haag ligt en de strandwal waarop Rijswijk en Voorburg zijn gebouwd.

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, halverwege de 14e eeuw, werd het kasteel verwoest en herbouwd. De omvang van het huidige huis dateert uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw.

Bron: Omroep West 20-9-2017
Afbeelding: Gemeente Den Haag

Bezwaar
Een curieus bezwaar tegen de nieuwe plannen komt van de eigenaar van kasteel Binckhorst. De gemeente wil de kasteeltuin een ‘openbaar parkachtig’ karakter geven. Dat schiet de eigenaar in het verkeerde keelgat. Onder meer vanwege ‘veiligheidsredenen’ wil hij niet aan de plannen meewerken.

Bron: AD 7-11-2017