“Laat bomen Marquette nog zeker vijf jaar staan”

HEEMSKERK – De actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette stelt voor de bomen aan het begin van de oprijlaan in ieder geval nog vijf jaar te laten staan. Zo krijgen de nieuw geplante bomen de gelegenheid om een laan te gaan vormen gelijkend op het huidige laangedeelte met de monumentale bomen. De kaalslag door de kap van de grote bomen en het aanplanten daarvoor van jonge, klein bomen zal daardoor minder opvallen, zo meent men.

De tijdsspanne van vijf jaar is niet alleen gekozen omwille van het aangezicht van de oprijlaan. De actiegroep hoopt ook dat PWN, de beheerder van het gebied, in de loop van die vijf jaren tot nieuwe inzichten komt.

Sinds 2011 hebben PWN en de actiegroep zich ingespannen om hun visie op de toekomst van de bomen met elkaar in overeenstemming te brengen, maar die overeenstemming werd niet bereikt. PWN wil de bedoelde bomen vellen, om na lange tijd gelijkheid te laten ontstaan met de grootte van de bomen die eerdere fasen zijn vervangen. De beheerder is bereid om vier bomen aan het begin van de laan te behouden en voor de aanplant iets grotere boompjes te gebruiken, maar de actiegroep gaat niet akkoord met dit compromis en wil alle monumentale bomen behouden. Ze maken van de oprijlaan een uniek plekje in Heemskerk, zo vindt men.

De actiegroep blijft streven naar het behoud van de 52 monumentale bomen die nu nog het begin van de oprijlaan een monumentaal karakter geven.”

Bron: Omroep IJmond – 11-06-2016 – Foto: A. Speelman