Middeleeuwse vondsten in Vlissingen

Archeologen blij met middeleeuwse vondsten in Vlissingen

Afbeelding: Paul Becx / Uitgeverij Malmberg

Een bijzondere gesp, botafval, resten van een bakkerij, aardewerkscherven en moerneringskuilen. De Walcherse archeologen Bernard Meijlink en Bram Silkens zijn tevreden over de vondsten die ze de afgelopen twee weken opgroeven op de hoek van De Kempenaerstraat en de Savornin Lohmanlaan in Vlissingen.

De neerhof, die de mannen van de Walcherse Archeologische Dienst hadden verwacht, lag waarschijnlijk iets westelijker, vermoeden Silkens en Meijlink. De archeologen en hun helpers vonden vooral sporen van ‘activiteitsgebieden’ aan de rand van de neerhof, waarop boerderijen en woningen stonden, die bij het mottekasteel hoorden dat op de nabije vliedberg was gevestigd.

Dat de neerhof ter hoogte van de huidige school Het Springtij was gelegen, concluderen de deskundigen uit de aanwezigheid van meer huisafval (fragmenten van op op brood bakken duidende maalstenen, aardewerkscherven en dierlijk botafval). Mossel- en vuurresten in verbrande klei wijzen er ook op dat op die plek eten werd bereid tussen de dertiende en veertiende eeuw, de periode dat mottekastelen nog in gebruik waren.

Bron : PZC van 5-2-18


Archeologen hopen op sporen middeleeuwse neerhof in Vlissingen

Als de verwachtingen van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) uitkomen dan worden binnenkort in de Vlissingse wijk Paauwenburg de restanten blootgelegd van een mottekasteel en bijbehorend neerhof uit de late middeleeuwen.

Archeologen en helpers beginnen maandag met opgravingen in De Kempenaerstraat en omgeving, vlakbij de bestaande vliedberg. Op die verhoging stond vroeger een mottekasteel vermoeden WAD-medewerkers. Naar aanleiding van eerdere vondsten in proefsleuven en opgravingen hopen archeoloog en helpers sporen van een vroegere neerhof te vinden; een groot door een gracht en palissaden omgeven boerenerf waarop de boerderij van een ambachtsheer stond met een aantal bijgebouwen.

Juist in die neerhof speelde het dagelijks leven zich af. Het mottekasteel diende alleen bij ongeregeldheden als toevluchtsoord voor de ambachtsheer, familie en huispersoneel. 

Bron: PZC van 20-1-18