Noodkrediet voor kasteel Radboud

Het is dit jaar erop of eronder voor kasteel Radboud. Na vier jaar van rode cijfers moet er een partij komen die voor huurinkomsten en voor reuring zorgt. Anders kan het museum in het kasteel niet voortbestaan.

De gemeenteraad trekt waarschijnlijk deze maand nog een noodkrediet uit om het kasteel in 2017 open te houden. Hier is minimaal 38.000 euro voor nodig. 

Bron: NHD. 13-1-2017 – Foto: A. Speelman


Eerdere berichten:

Musea Medemblik op omvallen

M
usea in de stad Medemblik trekken jaarlijks 250.000 bezoekers. Ze zijn hartstikke belangrijk voor het toerisme en de economie. Maar zijn ze er over vijf jaar nog? De musea hebben nauwelijks reserves en verlieslijdende exploitaties.

Onder andere Kasteel Radboud heeft een exploitatietekort van 60.000 euro en een reserve van 80.000 euro, bij het stoommachine museum zijn de reserves op en het Bakkerijmuseum denkt er zelfs over om Medemblik te verlaten

Medemblik wil snel helderheid over de financiële en organisatorische problemen waar de musea in de stad mee kampen en voert een quick scan uit. Dit moet de aanzet vormen tot museumbeleid, dat tot nu toe ontbreekt.

Museumdirecteuren reageren verheugd op dit bericht.

Bron: NHD. 21-7-2016