Nieuws over de Ruïne van Brederode

Voorhof Ruïne van Brederode gelijk gesteld aan willekeurige bossage

Hoofdburcht, voorburcht en voorhof van de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid horen onlosmakelijk bij elkaar en moeten dus ook als één en dezelfde bestemming in het gemeentelijke bestemmingsplan komen te staan. In dat bestemmingsplan heeft het voorhof een andere bestemming gekregen dan de voorburcht en de burcht. Het voorhof staat ingetekend als bos.

Volgens de directeur van Stichting Monumenten Bezit, vormt het monumentale ensemble één geheel en dient het bestemd te worden als cultuurmonument. Het voorhof wordt om onbekende redenen in het bestemmingsplan apart bestemd als bos en daarmee gelijk gesteld aan elk ander willekeurige bossage in de binnenduinrand.

De kasteelruïne is onlosmakelijk verbonden met het landschap, het voorhof bestaat uit archeologische sporen van middeleeuwse bebouwing, historische zichtlijnen over het voorhof en een historische moestuin. Juist de wisselwerking tussen de kasteelruïne en de omliggende natuur is van grote waarde.

Bron: Haarlems Dagblad. 5-7-2017 – Foto: A. Speelman


Nieuwe beheerders ruïne van Brederode

De nieuwe beheerders van de ruïne van Brederode zijn bekend. Half februari trekken ze in de beheerderswoning op de ruïne, zo laat Stichting Heerlijkheid Brederode vrijdag weten.

De keuze voor deze beheerders past volgens de Stichting ’om de ruïne voor de langere termijn goed te beheren zodat het een aantrekkelijke plek blijft voor alle bezoekers’.

Aan de nieuwe beheerders de taak om samen met de vrijwilligers en het bestuur aan de slag gaan met het organiseren van leuke activiteiten, het verbeteren van het groen en te onderzoeken hoe de beleving van de vaderlandse geschiedenis en Van Brederodes verbeterd kan worden. Dat de beheerderstaak opnieuw ingevuld gaat worden, is mogelijk door de overeenkomst die ruim een maand geleden is gesloten tussen Stichting Heerlijkheid Brederode (beheer) en Stichting Monumenten Bezit (eigenaar). Daarin is afgesproken dat Heerlijkheid Brederode voor de komende vijf jaar zorg draagt voor het beheer. Daarmee was de weg vrij voor investeringen en de zoektocht naar een nieuw beheerderspaar. Die is nu gevonden.

Bron: Haarlems Dagblad. 20-1-2017 – Foto: A. Speelman