Op zoek naar muren voormalig kasteel Zandenburg

Zandenburg naar opmetingen van B. Keller, 1956.

De Walcherse Archeologische Dienst hoopt de omtrek van voormalig kasteel Zandenburg nauwkeuriger vast te stellen door vrijdag uitgevoerde metingen.

Dat het middeleeuwse kasteel van Wolfert van Borssele op het landbouwperceel aan de Kreekweg – met zicht op de Veerse Kreek – stond, is al heel lang bekend. Er zijn behoorlijk wat al dan niet getrouwe, historische afbeeldingen van het kasteel bewaard gebleven en de kasteelresten zijn zelfs erkend als rijksmonument. Ruim een halve eeuw geleden zijn delen van de voormalige muren blootgelegd.  Maar destijds zijn ze helaas vergeten om precies vast te leggen waar ze de muren die ze hadden opgegraven, hadden gevonden.

Het kwam ook goed uit dat er een weerstandmeter beschikbaar was. Met zo’n weerstandmeter zijn muren in de grond nauwkeurig op te meten. Door de muren te volgen, hopen ze straks de precieze, juiste contouren van de voormalige burcht vast te kunnen stellen.

De gevonden gegevens worden niet alleen opgetekend in boeken maar in Veere wordt gewerkt aan een 3-D animatie over de historie van de stad. Met behulp van deze gegevens kan een nog wat beter beeld van Zandenburg worden geschetst. Het zou mooi zijn als dit meetonderzoekje er aan bijdraagt dat in de animatiefilm het kasteel precies op de plek staat waar het vele eeuwen geleden stond.

Bron: PZC van 20-02-18 –  Afbeelding: M. Bloemendaal