Opgravingen bij kasteel Schagen

Bij opgravingen bij Kasteel Schagen zijn de resten van een koetshuis en paardenstallen uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologisch onderzoek wordt gedaan op de voorburcht van het kasteel, op het terrein van een voormalig hotel. Tot nu toe leverde het onderzoek resten op van het koetshuis en de paardenstallen van Kasteel Schagen, stammend uit de zeventiende eeuw.

Bij de opgravingen werden ook oudere funderingsresten gevonden, vermoedelijk de resten van de voorganger van het koetshuis. Geschat wordt, dat op basis van het formaat van het baksteen, deze fundering uit de zestiende eeuw komt. 

Onder de funderingen zit een stuk van bijna 1,5 meter grond dat uit de vijftiende eeuw lijkt te komen, bestaande uit klei en stukjes veen, met in de kleilaag goed bewaarde metalen voorwerpen en meerdere zilveren munten en penningen, waaronder ook een zilveren munt uit 1472. 

De archeologen hopen ook nog de gedempte gracht van de voorburcht te bekijken.

Op deze plaats moet na het onderzoek een nieuw hotel komen.

Bron: NHnieuws 12-12-18