Bouw Hartekamp Heemstede

Bloemendaal: zorgen over bouw op Hartekamp

De wethouder van Bloemendaal gaat bij zijn collega uit Heemstede nog een keer de zorgen van zijn gemeente overbrengen over de woningbouwplannen op de Hartekamp. Hij zal daarbij de nadruk leggen op de vrees dat de komst van 55 woningen op de grens met Bennebroek het monumentale karakter van het landgoed te zeer aantast.

Heemstede buigt zich momenteel over een update van het bestemmingsplan landgoederen en groene gebieden.

Daarbij blijft voor het overgrote deel alles zoals het nu is, maar woningbouw op de Hartekamp is wel een nieuw element. Het was wel opgenomen in het het huidige bestemmingsplan, maar uiteindelijk zette in 2008 de Raad van State er een streep doorheen.

De Hartekampgroep wil de drie appartementencomplexen nog steeds bouwen en het Heemsteedse college ziet volgens de wethouder geen redenen om dat te weigeren. 

Het feit dat het landgoed een rijksmonument is, is voor hem geen reden. De voorgenomen woningbouw past volgens hem in het masterplan voor het landgoed. ,,Daarin wordt de historie meegenomen, dus ook daar ligt geen reden om niet mee te werken.’’

Zowel de direct omwonenden, de historische vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) als buurgemeente Bloemendaal zien dat anders. Voor de omwonenden van het wijkje de Krakeling weegt de aantasting van het landgoed zwaar.

Ernstig aangetast

Dat is ook het geval bij de HVHB die bang is dat het karakter van de buitenplaatsernstig wordt aangetast en de Hartekamp verrommeld. Het is onacceptabel, zeker omdat het hier gaat om een van de mooiste buitenplaatsen van Kennemerland die van grote cultuurhistorische waarde is’’

Bron: Haarlems Dagblad. 9-2-2017 – Foto: A. Speelman


Verzet tegen bouw zuidkant Hartekamp Heemstede

De Hartekamp Groep haalt de bouwplannen op het terrein op de grens met Bennebroek weer uit de kast. De gemeente Heemstede wil de instelling daarvoor de ruimte geven. Verdeeld over drie complexen wil de instelling 55 woningen bouwen.

Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar een update krijgen en de gemeente Heemstede is met het plan Landgoederen en Groene Gebieden al een poosje bezig.

Er is een uitgebreide inventarisatie gehouden met alle betrokkenen. De Hartekamp Groep is daarbij een van de gelukkigen. Tien jaar geleden zette de Raad van State uiteindelijk een streep door de bouwplannen op de grens met Bennebroek, maar de gemeente wil ze bij de herziening weer opnemen.

Het plan bevatte drie complexen met 43 appartementen en 12 wooneenheden voor cliënten. Eén complex moet komen op de plek van de huidige speel-o-theek links van de hoofdingang aan de Herenweg.

Het tweede komt daar achter te liggen en het derde schuin achter het hoofdgebouw. In het hoofdgebouw wil de instelling drie appartementen maken, waarvoor de gemeente overigens ook groen licht wil geven.

Kleinschaliger

De nieuwbouw stuitte tien jaar geleden al op grote bezwaren van een aantal omwonenden. Ook de gemeente Bennebroek ging tot aan de Raad van State om de plannen tegen te houden. 

Bovendien wordt volgens de bewoners ook het historische karakter van het landgoed daarmee (grof) geweld aan gedaan. Dat laatste is ook voor Marylies Roos als secretaris van de stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland reden om tegen de bouwplannen te zijn.

Nieuwbouw op de plek van de speel-o-theek vindt ze prima en appartementen in het hoofdgebouw juicht ze van harte toe, maar de overige nieuwbouw zou op zijn minst kleinschaliger moeten worden en veel verder richting de Leidsevaart moeten komen. Ze heeft als raadslid in Bloemendaal de kwestie ook aangekaart bij het eigen college.

Heemstede gaat voorlopig verder met de plannen. Komende maand komt het ontwerp-bestemmingsplan in de commissie ruimte en in juni moet de raad het vaststellen. Dan kunnen er overigens nog juridische procedures worden gevoerd, tot aan de Raad van State toe.

Bij de gemeente zijn nog geen concrete nieuwe plannen van de Hartekamp bekend. De Hartekamp zelf was niet voor een reactie bereikbaar.

Bron: Haarlems Dagblad. 19-1-2017 – Foto: A. Speelman