12 november 2022 – Excursie Koudekerkeen Oost-Souburg

Bij aankomst bij Moesbosch in Koudekerke is het eerste dat opvalt een aantal felgele luiken! Een verklaring voor deze kleur hebben we jammer genoeg niet te horen gekregen tijdens ons bezoek.
De koffie met bolussen stond voor ons klaar in de achterkamer.
Het huis is nog volledig ingericht, waarbij een aantal historische anekdotes hoort. Bij voorbeeld de grote lamp met de bollen in de koffiekamer had nog een grote bol onderaan. Deze is in de Tweede Wereldoorlog door een Duitse soldaat eraf geschoten. Het moet je verteld worden, want je ziet het niet. In de keuken is in de hoek ook een oude waterpomp. Op het dak bevindt zich een regenwaterbak die door de pomp bediend wordt.
In de tussenkamer vond de lezing door Martin van den Broeke plaats over de buitens die we hebben bezocht en ook een lezing door Ben Meijlink over de Ringwalburg te Oost-Souburg die in de middag gepland stond.

Bij de wandeling over het landgoed zagen we aan de buitenkant de, nu dichtgezette gietijzeren serre en via de achterzijde vervolgden we onze weg langs de boerderij en het oude stalgebouw uit 1692 dat later is uitgebreid. Door het wilde bos heen lopend kwamen we bij de grafkelder van Abraham van Doorn, die er eerder uitzag als een ijskelder.

Aan de overkant van de weg ligt Der Boede met een prachtig toegangshek. We werden opgevangen door de huidige eigenaar dhr. De Boer, die er sinds 2017 een B&B runt. In 1999 hebben we met de vorige stichting Der Boede ook bezocht. Er waren toen nog verscheidene gebouwen tegenaan gezet, het functioneerde als een verpleeghuis. Deze aanbouwsels zijn nu verdwenen en nu ligt het huis midden in een mooie omgeving. Aan de achterzijde konden we een blik werpen in de blauwe zaal, die nu gebruikt wordt als ontbijtzaal voor de gasten. De zaal bevat meerdere geschilderde behangsels en een mooi gestileerd plafond. Op de huidige parkeerplaats zijn nog resten gevonden van het aloude kasteeltje Der Boede.

Karolingische burg
Voor de lunch hoefden we niet ver te gaan want in de nabijheid staat een later buitenhuis Huys ter Schelde. Na de heerlijke lunch gingen we op weg naar de Karolingische Burg van Oost-Souburg. Bij de ingang wachtte archeoloog Ben Meijlink ons op en begon zijn verhaal. Er zijn diverse sporen gevonden van vooral houten gebouwen. Achteraan is een trap om op de wal te kunnen lopen. Daarachter staat de hervormde kerk waar we onze dag zouden afsluiten. Men probeerde dus van het schuine talud naar beneden te glibberen wat enkelen met veel moeite gelukte. Er zijn er ook veel omgelopen!

Hervormde kerk
Via de bakstenen ingangspijlers in de ommuring van het kerkterrein betraden we de voormaligebegraafplaats. Onze begeleider vertelde ons over de geschiedenis. Het was vroeger de katholieke Onze-Lieve-Vrouwekerk, waarvan de gotische toren uit de eerste helft van de 14e eeuw stamt. Het schip is in de 15e eeuw gebouwd. In 1572 werd de kerk zwaar beschadigd. In 1582-1583 volgde herstel en werd het koor afgebroken, om de kerk voor de protestantse dienst geschikt te maken. In de 19e eeuw werd het interieur gewijzigd, waarbij het onder meer een hogere kap kreeg. De oorspronkelijke kolommen werden vervangen door houten stijlen. Ook werd de toren verhoogd. In 1949-1950 werd de kerk gerestaureerd. Ook van 2005-2011 werd de kerk aangepakt. De toren heeft twee geledingen, de onderste is 14e-eeuws. De verhoging is 19e-eeuws en wordt gedekt door een ingesnoerd tentdak. Het 15e-eeuwse schip is driebeukig. Het middenschip wordt overwelfd door een houten tongewelf, de zijbeuken door een vlak plafond. K.M. van Puffelen bouwde het  klaviers orgel in 1874. Na nog even nagenieten met een drankje en een hapje was ook deze fijne, interessante dag weer ten einde

 

Tot dan. HaBra.