Jaaroverzicht 2016

2016 was het oprichtingsjaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z. (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland). Op een bijeenkomst van geïnteresseerden in de Tuinmanswoning van de Buitenplaats Hoekenburg te Voorburg werd besloten tot de oprichting van deze stichting. De stichting werd op 27 juni 2016 officieel opgericht.

De eerste daad was het online brengen van een website op het domein van de vorige stichting, (K.S.H.Z.) www.kastelenhollandzeeland.nl.

Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd, drie keer voor de oprichting, waarin onder meer de redactie en de
excursie commissie zijn samengesteld en drie keer na oprichting.

De redactie heeft één editie van het Infoblad doen uitkomen met als onderwerpen; Deel 1 in de serie van de Buitenplaatsen van Kralingen en de geschiedenis van het Kasteel Sypesteyn. Beide van de hand van dhr. R. Ligthelm.

Naast het Infoblad zijn er in 2016 vijf nieuwsbrieven uitgekomen met nieuws over de stichting en over de Kastelen en buitenplaatsen in de westelijke provincies.

(Nieuwsbrief 1) (Nieuwsbrief 2) (Nieuwsbrief 3) (Nieuwsbrief 4) (Nieuwsbrief 5)

De VKHZ was op 10 september vertegenwoordigd met een informatiestand op het Strandwal-festival in Rijswijk. Naast informatie konden er ook boeken aangeschaft worden. Op dit jaarlijkse festival in Rijswijk staan kunst, cultuur, onderwijs en sport met het thema verbinden en ontmoeten centraal.

De excursie commissie organiseerde op 22 oktober een excursie naar de kastelen Nederhorst en Sypesteyn.

 

 

 

 

 

De V.K.H.Z. heeft 2016 afgesloten met 49 begunstigers en één sponsor, 2017 zal in het teken staan van een verdere groei.