Jaaroverzicht 2023

2023 was het zevende volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen, kortweg V.K.H.Z. (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland). Het jaar 2023 is ook een gewoon jaar geworden zonder invloeden van de coronapandemie. We kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten noemen: 

Bestuur

Het algemeen bestuur van de Stichting was in 2023 voltallig. Het bestuur werd gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vicevoorzitter en webmaster), Leander Jansen (secretaris), Willem Donselaar (penningmeester), Robert Ligthelm (coördinator Redactiecommissie) en Rudolf Borsboom (coördinator excursies). Het bestuur heeft in 2023 alleen overleg gevoerd tijdens bijeenkomsten zoals de Vriendendag.

Vriendendag 2023

De Vriendendag werd gehouden op 18 maart 2023, In het “Van Cappellenhuis”, te Capelle a/d IJssel alwaar we werden verwelkomd door mevrouw Camijn, voorzitter van de Historische vereniging Capelle.
Ons programma bestond deze dag o.a. uit twee lezingen, het “Vriendenoverleg”, een bezichtiging van de dorpskerk en rondleiding op de locatie van het kasteel van Capelle en Duifhuis.
De eerste lezing werd gegeven door de heer Bolkestein, van de plaatselijke historische vereniging, die met diverse afbeeldingen verhaalde over de verdwenen kastelen ter plaatse. De tweede lezing werd verzorgd door onze redacteur de heer Ligthelm die vertelde over zijn uitgegeven boek over de Kralingse Buitenplaatsen.
Tijdens het “Vriendenoverleg’, werden de deelnemers op de hoogte gebracht over hoe het er met de stichting voor staat. De voorzitter heeft de jaarrekening en de balans van 2022 uitgelegd.
De dag werd afgesloten bij het restaurant ‘Fuiks” aan de IJssel met een borrel en een hapje.


De excursiecommissie

In de excursiecommissie nemen deel Rudolf Borsboom en Jurgen van de Kooij.

Op 17 juni werd een excursie gehouden naar Heemskerk alwaar wij een bezoek hebben gebracht aan het thuishonk van de Historische Kring Heemkerk. Hier vond de ontvangst van de deelnemers aan deze dag plaats en hebben we hier een lezing gehad over de “tien kastelen van Heemskerk” door dhr. Klaas Pelgrim. We hebben hier ook verschillende dronevluchten gezien betreffende het *Chateau Marquette, het kasteel Assumburg en het kasteel oud-Haerlem, met dank aan Albert Speelman. 

Na ons te hebben verplaatst naar het kasteel Assumburg hebben we eerst een goede lunch genoten buiten in de zon op het binnenplein en hebben daarna en rondleiding rond en in het kasteel gehad onder leiding van mevr. Olga Mosselveld. Na deze rondleiding hebben we in twee
groepen onder leiding van twee vrijwilligers (Thea en Vronie) van de tuinen van het kasteel Assumburg een rondleiding genoten in de kasteeltuin. De nazit, vond plaats op het binnenplein van het kastee
l

*) oorspronkelijk was bezoek aan deze locatie, onderdeel van de excursie maar kon niet doorgaan als gevolg van een faillissement van de uitbater) .

De najaarsexcursie vond plaats op 14 oktober 2023 te Leiden. Op deze dag hebben we een bezoek gebracht aan het Gravensteen, de Pieterskerk, de Lokhorstkerk, de Hooglandse kerk en de Burcht van Leiden. De dag begon eerst in het Rijksmuseum van Oudheden alwaar wij onze gebruikelijke koffie/thee verzamelmoment hadden en waar wij onze begeleider van de dag dhr. Edwin Orsel ontmoetten. (Bouwhistoricus van Erfgoed Leiden en omstreken).
We begonnen met een korte wandeling naar het Gravensteen waar we uitgebreide uitleg en een rondleiding kregen, verzorgd door dhr Van Orsel. Vervolgens verplaatsten wij ons richting de Pieterskerk waar wij een rondleiding van dhr. Cor Jol. Vervolgens liepen we naar de goed verzorgde lunch in het restaurant “Waag”. Na de lunch begonnen we aan het middagprogramma met een bezoek aan de Lokhorstkerk waar we een uitgebreide presentatie kregen van dhr Van Orsel betreffende de Burcht, het grafelijke hof en de omgeving van Leiden. Hierna verplaatsten wij ons in sneltreinvaart door de stad op zoek naar de Hooglandse kerk alwaar wij ook nog een stukje orgelmuziek mee konden maken. Hierna hebben we de Burcht bezocht die op de plek staat waar de Oude- en Nieuwe Rijn samen komen. De nazit, vond plaats in Galerie Zone met een hapje en een drankje. Galerie Zone is een initiatief van kunstenaars en vormgevers, waar handgemaakte en unieke creaties verkocht worden.


De redactieraad

De kernredactie heeft wederom intensief contact gehad in 2023. Eénmaal hield de redactie een lijfelijke vergadering.

De redactieraad is er weer in geslaagd om de begunstigers drie infobladen aan te bieden. Men ontving de nummers 20 t/m 22 in de loop van het jaar..

Infoblad 20: (maart 2023)
– Wim Dammers: Deel 2 van Huis te Hoorn, een verdwenen landhuis en buitenplaats.

– Kitty Jansen-Ligthelm: Deel 2 van Duinbeek te Oostkapelle.
– Robert J. Ligthelm: Een praatje bij een plaatje, Een onbekende plaats rond Rotterdam.

Infoblad 21: (juni 2023)
– Wim Dammers: Deel 3 van Huis te Hoorn, een verdwenen landhuis en buitenplaats.
– Mark Ruis: Een vergeten stukje Rosenburg. Hoe een gevelsteen uit Voorschoten in Katwijk belandde.
– Robert J. Ligthelm: Een praatje bij een plaatje, Veemarkt voor de ruïne van kasteel Honingen door Cornelis Saftleven.

Infoblad 22: (oktober 2023)
– Robert J. Ligthelm: Een verkenning van buitenplaatsen aan de Rotte aan de hand van het gedicht ‘De Rottestroom’ van Dirk Smits (1750).
– John Tholen: De collectie Craandijk/Scheffer: kastelen in de openbare Bibliotheek Rotterdam.

Wederom werden alle artikelen zorgvuldig geredigeerd door Taco Hermans en Hans Koot. Robert Ligthelm had hierbij de coördinerende rol. Jurgen van der Kooij had de logistieke uitvoering in de hand. Dit alles, met dank aan de auteurs, leidde wederom tot drie fraaie nummers.

Alhoewel er nog artikelen in de pijplijn zitten is er behoefte aan meer kopij. Begin dit jaar heeft de redactie afscheid genomen van Coen Schimmelpenninck van der Oije die op grond van zijn leeftijd zijn functies in aantal wilde gaan beperken. Eind dit jaar heeft de redactie weer twee leden moeten missen. Hans Brandhorst nam onder dankzegging afscheid. Ondergetekende heeft ook besloten vanwege een veelvoud van activiteiten het (hoofd) redacteurschap te moeten opzeggen per 1 januari 2024. Er is dus ook plaats voor nieuwe redactieleden.
Namens de redactie, Robert J. Ligthelm.

Nieuwsbrieven

Er verschenen in 2023 drie nieuwsbrieven met de nummers 24 (28-02-2022), 25 (13-05-2022), 26 (21-09-2022).

(Nieuwsbrief 24) (Nieuwsbrief 25) (Nieuwsbrief 26

De nieuwsbrieven, waarvan er drie per jaar worden gemaakt bevatten aankondigingen van allerlei activiteiten die met kastelen en buitenplaatsen te maken hebben, zoals de gebruikelijke ‘Vriendendag’ en excursies die door onze excursiecommissie worden georganiseerd. Verder bevatten de nieuwsbrieven een agenda van activiteiten in onze provincies en publicaties over kastelen en buitenplaatsen. Voor het Jaaroverzicht 2022 is een speciale Nieuwsbrief verschenen. Dit alles met dank aan Kitty Jansen-Ligthelm en Jurgen van der Kooij.

Website

De website van de Stichting, www.kastelenhollandzeeland, wordt bijgehouden door Jurgen van der Kooij en is het afgelopen jaar 1946 keer bezocht.

Facebook

De VKHZ heeft een pagina op Facebook. Het adres daarvan is: https://www.facebook.com/vkhznl.
Op deze pagina worden de Vriendendag en de excursies aangekondigd en wordt kort verslag gedaan met een fotoreportage. Ook kunnen andere heuglijke feiten worden vermeld; steeds met verwijzing naar de website van de VKHZ. De Facebook-pagina heeft nu 133 personen die de pagina leuk vinden (“Vind-ik-leuk”). In 2023 had de pagina 149 volgers. Deze groep bestaat voor 55% uit mannen en 45% uit vrouwen. De Facebookpagina wordt beheerd door Marca Bultink.

Web-archief

Het web-archief is alleen beschikbaar voor onze begunstigers en wordt beheerd door Jurgen van der Kooij. Het adres daarvan is: https://www.vkhz.nl. Het web-archief groeit met nieuwe artikelen en Boekenlijsten, voornamelijk aangeboden door Taco Hermans en dhr. van Bommel. Het Web-archief is afgelopen jaar door 18 Vrienden, 134 keer bezocht. Per 31 december bevat het archief: Literatuurlijsten van de provincies Noord-, Zuid-Holland en Zeeland, in het archief, 707 archiefstukken verdeeld over: 165 bestanden in Zuid-Holland, 275 bestanden in Noord-Holland en 245 bestanden in Zeeland en de 22 afleveringen van ons Infoblad. De Huizenlijst van Zeeland is tot zover bijgewerkt, met de Huizenlijst van Noord-Holland zijn we druk bezig en als die klaar is staat de grote uitdaging van Zuid Holland voor de deur!

 

 

Begunstigers

Donateurs

Bedrijfsdonateurs

abonnees

Stand 01-01-2023

72

1

1

Nieuwe donateurs

4

0

0

Overleden

1

0

0

Opzeggingen

1

1

0

Stand 31-12-2022

74

0

1

 

Leander Jansen/secretaris

Financieel verslag