Jaaroverzicht 2017

2017 was het eerste volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z. (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland). 

Vriendendag:

Op 11 maart 2017 organiseerde de VKHZ voor de eerste keer, voor haar begunstigers, een Vriendendag.
Het Thema voor deze dag was: 2016 Het Brederodejaar.
Deze Vriendendag vond plaats in het Dorpshuis de Kern te Castricum.
Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting.
De lezingen werden deze dag verzorgd door:
 

  • Jean Roefstra, historisch archeoloog: Het mysterie Brederode.
  •  Lieuwe Zootsma, directeur Noord Hollands Archief: Het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin.

Na de lunch vond het begunstigersoverleg plaats gevolgd door een bezoek aan het Huis van Hilde.

Lees hier het verslag 

Excursies:

Voorjaarsexcursie
Op zaterdag 17 juni 2017 bezochten wij de rond Noordwijk gelegen buitenplaatsen ‘Klein Leeuwenhorst’, ‘Calorama’ en ‘Dyckenburch/ Remotus’. Verder kregen wij een rondleiding door het beschermd dorpsgezicht van Noordwijk Binnen inclusief de Oude Jeroenskerk en de Doelen. Ook bezochten wij het Atlantikwall Museum en het Museum Engelandvaarders in Noordwijk aan Zee. De dag werd in het Museum Engelandvaarders afgesloten met een drankje.

Lees hier het verslag 

Najaarsexcursie
Op zaterdag 21 oktober voerde de excursie ons naar de “Zak van zuid Beverland” in Zeeland. Lezingen waren er over de kastelen in de “Zak van zuid Beveland”, door Taco Hermans, senior-onderzoeker en kastelenexpert bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Huis Zorgvliet in Ellewoutsdijk, door Jurgen van der Kooij, vice voorzitter en webmaster van de VKHZ, Wij brachten een bezoek aan de fundamenten van de Hellenburg en werden ontvangen door de eigenaren op slot Baarland. Gevolgd door een rondleiding door het Fort Ellewoutsdijk. Naast deze objecten namen we een kijkje in Ellewoutsdijk, (kasteeleiland en voormalige buitenplaats) en bij de Vliedbergen van Coudorpe en Borssele, beter bekend als “de Berg van Troje”. De dag werd afgesloten in café ‘de Bounty’ met een hapje en een – drankje.

Lees hier het verslag 

Het Infoblad

Er zijn in 2017 drie edities van het Infoblad; Kastelen en Historische Buitenplaatsen, verschenen.

Infoblad 2: (maart 2017)
–  De Buitenplaatsen van Kralingen: (Deel 2) 
Slot Honingen – R.J. Ligthelm
–  Kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg – C.O.A Schimmelpenninck van der Oije

Infoblad 3: (juni 2017)
–  De Buitenplaatsen van Kralingen: (Deel 3) Twee verloren lusthoven
 – R.J. Ligthelm
–  De betekenis van veldnamen in kasteelonderzoek – M. Fannee

Infoblad 4: (oktober 2017)
–  De Buitenplaatsen van Kralingen: (Deel 4) Ypenhof, lusthof aan de ‘s-Gravenweg
 – R.J. Ligthelm
–  De buitenplaats Calorama in Noordwijk – M. Bultink

Naast het Infoblad zijn er in 2017 drie nieuwsbrieven uitgekomen met nieuws over de stichting en over de Kastelen en buitenplaatsen in de westelijke provincies.

(Nieuwsbrief 6) (Nieuwsbrief 7) (Nieuwsbrief 8

Bestuur

Het bestuur is in 2017 drie maal bijeen geweest voor een vergadering.

De V.K.H.Z. heeft 2017 afgesloten met 58 begunstigers en één sponsor.