Jaaroverzicht 2018

2018 was alweer het tweede volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z. (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland).

Voor het jaar 2018 kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten genoemd worden. 

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur van de Stichting werd in 2018 gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vice-voorzitter en webmaster), Arthur Met (secretaris) en Willem Donselaar (penningmeester). Robert Ligthelm is vanuit de Redactieraad algemeen bestuurslid; de tweede AB-functie vanuit de excursiecommissie is vacant. Naast veel overleg via mail en telefoon vergaderde het bestuur 2 maal, op 20 februari en op 31 oktober 2018.

De excursiecommissie heeft niet alleen geen voorzitter, maar ook geen enkel lid. Jurgen van der Kooij heeft deze taak nu tijdelijk op zich genomen en doet dit met wisselende hulp van anderen zeer tot ieders tevredenheid. Zodanig zelfs dat nog steeds niemand het van hem wil of durft overnemen.

De redactieraad bestaat uit Taco Hermans, Hans Koot, Jurgen van der Kooij en voorzitter Robert Ligthelm. Het bestuur prijst zich gelukkig met de inzet van deze deskundigen. Gewaardeerde vaste medewerkers zijn de heren Schimmelpenninck van der Oije, Fannee en Brandhorst.
Marca Bultink beheert de Facebook pagina en voor foto’s kunnen we altijd een beroep doen op Albert Speelman of Hans Brandhorst.

Door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is de VKHZ gevraagd zitting te nemen in het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Arthur Met neemt hieraan namens ons inmiddels deel.

Op 24 februari 2018 heeft de VKHZ een brief aan de gemeente Rotterdam gestuurd over het verval van Huis Landzicht in Kralingen. Dit heeft geleid tot actie en het opknappen van het Huis.

2018 was opnieuw een jaar met veel betrokkenheid van alle vrijwilligers en donateurs. In 2018 had de stichting 65 donateurs en 1 sponsor.

Nieuwsbrieven en Infobladen

Er verschenen in 2018,  drie nieuwsbrieven nl de nummers;

(Nieuwsbrief 9) (Nieuwsbrief 10) (Nieuwsbrief 11

Er zijn in 2018 drie edities van het Infoblad; Kastelen en Historische Buitenplaatsen, verschenen;

Infoblad 5: (maart 2018)
– De Buitenplaatsen van Kralingen) – R.J. Ligthelm : Nog twee lusthoven aan de ‘s-Gravenweg
– De buitenplaats Dijkenburg in Noordwijk – M. Bultink
– Kasteel Hellenburg te Baarland, Zeeland – R.J. Ligthelm

Infoblad 6: (juni 2018)
– De Buitenplaatsen van Kralingen– R.J. Ligthelm :In de luwte van de Honingerdijk; Trompenburg
– De buitenplaats Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout – M. Bultink

Infoblad 7: (oktober 2018)
– De Buitenplaatsen van Kralingen – R.J. Ligthelm : In de luwte van de Honingerdijk; Woudenstein
– Groot Poelgeest in Koudekerk, historische verbeelding aan de macht – Albert Dorrestein

Vriendendag in Koudekerk a/d Rijn

Op 10 maart 2018 organiseerde de VKHZ voor haar begunstigers een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent, zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting.
Het thema voor deze dag was: de Kastelen van Koudekerk aan den Rijn. De lezing in de ochtend ging over Groot Poelgeest. Daarna werd er een bezoek gebracht aan de Brugkerk.

Na de lunch vond het begunstigersoverleg plaats.
Hierna een lezing over Klein Poelgeest, Den Toll, Foreest en de buitens van Koudekerk. Tot slot een korte wandeling naar het torentje van kasteel Groot Poelgeest en naar de boerderij Poelgeest. De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Excursies:

Voorjaarsexcursie naar Heiloo
De voorjaarsexcursie was op zaterdag 2 juni in Heiloo. Wij werden op de buitenplaats Nijenburg en de tuin rondgeleid door vrijwilligers van de plaatselijke oudheidkundige vereniging.
Daarna waren wij te gast op het landgoed Ter Coulster. De op het landgoed wonende eigenaar ontving ons in zijn woonstee, Betsy’s Hof, gevolgd door een geweldige lunch om nooit te vergeten. Ook hier een wandeling met vele bijzonderheden.
In de Oudheidskamer van Heiloo konden we de tentoonstelling bewonderen over onder andere de landgoederen en kastelen alhier. Taco Hermans verzorgde een boeiende lezing over de Kastelen van Heiloo.

Lees hier het verslag

 

Najaarsexcursie naar Loosduinen
Ontvangst op 20 oktober in Kasserie Ock op het terrein van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. Na een enthousiaste inleiding van de voorzitster een kijkje in de buitenplaats Ockenburg en het omringende landgoed.
Daarna met uitleg van Hans Koot bezichtiging van de fundamenten van De Stenen Kamer, een archeologische opgraving in de Madesteinpolder.
In landhuis Rosenburg kregen we een presentatie en rondleiding; binnen en buiten. Tot slot werd de buitenplaats Meer en Bosch bezocht onder de deskundige leiding van Hans Brandhorst. Uiteraard met een afsluiting in de taverne voor het traditionele afscheidsdrankje en hapje.

Lees hier het verslag