Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-19

Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-19
Geachte Kastelenvriend(in), Voor U ligt onze nieuwe, goed gevulde Nieuwsbrief in een Corona-periode waarbij men niet weet of we nu vooruit moeten of juist weer een pas op de plaats moeten maken. Helaas zijn wij nog niet in de gelegenheid een excursie voor U te organiseren. Wij hopen deze later in het jaar alsnog te kunnen organiseren. Infomap: Kastelen en Historische buitenplaatsen I...
Read More

Ruïne van Brederode. Hollands kasteel met een bewogen verleden

Ruïne van Brederode. Hollands kasteel met een bewogen verleden
Posted on
De Ruïne van Brederode bij Santpoort-Zuid is het restant van de middeleeuwse burcht van de ooit machtige heren van Brederode. Tegenwoordig is dit indrukwekkende complex een belangrijke toeristische attractie in Noord-Holland, met rondleidingen en evenementen voor jong en oud. Het huidige aanzien van het kasteel is voor een belangrijk deel te danken aan restauraties en reconstructies in de negentie...
Read More

Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-18

Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-18
Posted on
Geachte Kastelenvriend(in), 2020 was voor ons allen niet een heel fijn jaar. Geen excursies met elkaar vanuit onze Stichting, en ook het aantal individuele bezoeken aan kastelen van ieder van ons zal stukken minder zijn dan in voorgaande jaren. Gelukkig bleef de productie van onze infobladen en nieuwsbrieven wel gewoon doorgaan met hetzelfde aantal en op even hoog niveau als altijd. Dank aan...
Read More

‘De Buitenplaatsen van Kralingen

‘De Buitenplaatsen van Kralingen
van de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?’ Op 6 november 2020 is het boek ‘De Buitenplaatsen van Kralingen van de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?’ verschenen. Het boek beschrijft de bijna veertig buitenplaatsen die er in Kralingen hebben bestaan, beginnend bij het kasteel uit 1100 tot en met de vier die er nu nog zijn. Een verloren Arcadië van mooie huizen met lusttuinen e...
Read More

Nieuwsbrief-jg-5-2020-nr-17

Nieuwsbrief-jg-5-2020-nr-17
Geachte Kastelenvriend(in), Het blijven vreemde tijden met die Corona. Tijden waarin het moeilijk is om onze plek te vinden en het ook niet altijd meevalt om onze afstand te houden, maar we worstelen ons er door heen. Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijden. Excursie oktober 2020 Helaas zijn wij wel genoodzaakt om ook de excursie voor het najaar te schrappen. Logischerwijs ...
Read More

Het Web-archief van de VKHZ

Het Web-archief van de VKHZ
In een eerdere Nieuwsbrief is al aangekondigd dat het Web-archief wordt opengesteld voor de 'Vrienden' van de VKHZ. Wat kunt u vinden in het archief? Allereerst is dat het literatuuroverzicht van Ton van Bommel, per provincie te vinden onder het kopje ‘Huizenlijsten’. Dit bevat in alfabetische volgorde de namen van vooral kastelen met daarbij een opgave van literatuur waarin deze kastelen voork...
Read More

Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de VKHZ

Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de VKHZ
Al vanaf de oprichting van onze stichting in 2016 en de eerste uitgave van ons Infoblad ‘Kastelen  en Historische Buitenplaatsen’ levert Robert Ligthelm een buitengewoon waardevolle bijdrage met de serie ‘De buitenplaatsen van Kralingen’. Inmiddels zijn al 12 artikelen van zijn hand verschenen en het slot volgt in oktober a.s.. Zijn voornemen om via een boek te komen tot een nog veel uitgebreider...
Read More