Jaaroverzicht 2021

2021 was het vijfde volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z.(Vrienden Kastelen Holland en Zeeland).
Het jaar 2021 is ook een bijzonder jaar geworden door de coronapandemie, maar we kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten noemen: 

Begunstigers

Per 1 januari 2021 had de stichting 71 donateurs, 1 bedrijfsdonateur, en 1 abonnee infoblad. Per 31 december 2021 was de stand: 73 donateurs, 1 bedrijfsdonateur en 1 abonnee.

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur van de Stichting was in 2021 voltallig. Het werd gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vicevoorzitter en webmaster), Leander Jansen (secretaris), Willem Donselaar (penningmeester), Kees Braaksma (coördinator excursies) en Robert Ligthelm (coördinator Redactiecommissie. Het bestuur heeft in 2021 niet vergaderd, maar wel veel overleg gevoerd via de email.

Vriendendag

De Vriendendag stond al in de steigers en kon vanwege de beperkende maatregelen in verband met corona niet doorgaan. Aangezien we dus ook geen Vriendenoverleg konden houden is er, in februari, voor Het Jaaroverzicht 2020 een speciale Nieuwsbrief geschreven.

De excursiecommissie

De excursie-commissie bestaat uit de heren Jurgen van der Kooij en Kees Braaksma. Door het afkondigen van de lockdown maatregelen kon maar een excursie plaats vinden in het najaar. Deze najaarsexcursie vond plaats in de omgeving van Haarlem, waarbij we de volgende objecten bezochten: Huize Beeckestijn in Velzen-Zuid, Ruïne van het huis Ter Kleef en de ruïne van Brederode.
Overigens heeft de heer Braaksma zich teruggetrokken als lid van deze commissie wegens andere werkzaamheden.

De redactieraad

De redactie heeft intensief contact gehad in 2021, helaas wel allemaal per internet en telefoon. Voor 11 december 2021 was een vergadering gepland waar de hele redactie (8 leden) aanwezig zou zijn. Helaas moest deze geannuleerd worden vanwege de laatste lockdown.

Het is de redactieraad toch gelukt weer drie infobladen aan u te presenteren. U ontving in de loop van het jaar de volgende nummers: 14, 15 en 16.

Infoblad 14: (maart 2021)
– Kasteel Westhove in de Manteling II – Coen Schimmelpenninck van der Oijen.

– De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 14) – R.J. Ligthelm: Met uitzicht op de stad II.
– De sloop van de buitenplaatsen te Kralingen – Taco Hermans.

Infoblad 15: (juni 2021)
– De Kastelen en Buitenplaatsen van Warmond 1 – Mathieu Fannee: Kasteel Oud Teylingen of Lockhorst I.
– Het beleg van Het Binnenhof in 1479 – Ronald A. van der Spiegel

Infoblad 16: (november 2021)
– De Kastelen en Buitenplaatsen van Warmond 1 – Mathieu Fannee: Kasteel Oud Teylingen of Lockhorst II – De bewoners tot het einde van de 18e eeuw.
– Ipenoord te Oostkapelle – Kitty Jansen-Ligthelm.

Alle artikelen werden zorgvuldig geredigeerd door Taco Hermans en Hans Koot, terwijl Jurgen van der Kooij de logistieke uitvoering, die telkens weer tot fraaie nummers leidde, voor zijn rekening nam. Het eerste nummer voor 2022 is klaar voor de pers en we hebben een mooi aantal artikelen in de pijplijn zitten. De redactie hoopt op korte termijn bijeen te komen.

Nieuwsbrieven

Er verschenen in 2021 drie nieuwsbrieven met de nummers 18 (08-03-2021), 19 (12-06-2021), 20 (22-10-2022). Dit alles met dank aan Kitty Jansen-Ligthelm en Jurgen van der Kooij.

(Nieuwsbrief 18) (Nieuwsbrief 19) (Nieuwsbrief 20

Het boek De Buitenplaatsen van Kralingen, van de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?, van onze redacteur Robert Ligthelm, is de winnaar geworden van de Ithakaprijs 2021.
De basis voor het boek is een serie columns geschreven door Robert Ligthelm voor het blad van de Stichting Vrienden Kastelen en Buitenplaatsen Holland en Zeeland (VKHZ). Het bijzondere aan dit boek is dat dit het eerste boek is welke Robert geproduceerd heeft en dat het tot stand is gekomen met behulp van meerdere ‘Vrienden’ van de VKHZ.
De Ithakaprijs is een initiatief van stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) en is de belangrijkste prijs voor boeken of journalistieke producties over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Website

De website  van de Stichting, www.kastelenhollandzeeland, wordt bijgehouden door Jurgen van der Kooij en is het afgelopen jaar 3681 keer bezocht.

Facebook

Het adres van de pagina is: https://www.facebook.com/vkhznl.  Op deze pagina worden de Vriendendag en de excursies aangekondigd en worden eventuele andere heuglijke feiten vermeld. Steeds met verwijzing naar de website van de VKHZ.  We kunnen melden dat deze Facebook-pagina nu 116 personen heeft, die de pagina volgen (“Vind-ik-leuk”).  Deze groep bestaat voor bijna 57% uit mannen en 43% uit vrouwen. Zie de statistiek. De Facebookpagina wordt beheerd door Marca Bultink.

Web-archief

Het webarchief is alleen beschikbaar voor onze begunstigers en wordt beheerd door Jurgen van der Kooij. Het web-archief groeit met nieuwe artikelen en Boekenlijstenaangeboden door Taco Hermans. Het Web-archief is afgelopen jaar door 14 Vrienden, 300 keer bezocht.

Leander Jansen/secretaris

Financieel verslag