Vrienden Kastelen Holland Zeeland

Op 27 juni 2016 is de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk.

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
Ook wel Vrienden Kastelen Holland en Zeeland (V.K.H.Z.) genaamd.

Aan Stichting VKHZ is met ingang van 27 juni 2016 de anbi status met cultuur verleend.

Algemeen:

Website: www.kastelenhollandzeeland.nl

Web-archief: www.vkhz.nl

E-mail adres: info@vkhz.nl

Correspondentie adres:

Molenleede 13

2991 WB Barendrecht


IBAN-nummer: NL87 RABO 0310 8937 71

KvK-nummer: 66328810

RSIN-nummer 856496881


Het bestuur:

Voorzitter: drs. Victor Salman

Secretaris: drs. Leander Jansen

Penningmeester: Willem Donselaar

Vicevoorzitter/website: Jurgen van der Kooij

Algemeen bestuurslid / Coördinator Excursie Commissie: Vacant

Algemeen bestuurslid / Coördinator Redactie commissie: drs. Robert Ligthelm


Facebook:

Facebook :facebook.com/vkhznl.

Beheerder: drs. Marca Bultink


Redactie raad:

drs. Robert Ligthelm (vz.) – drs. Hans Koot

dr. ir. Taco Hermans – Jurgen van der Kooij


Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers en doen hun werk voor de V.K.H.Z. belangenloos!