Vrienden Kastelen Holland Zeeland

Op 27 juni 2016 is de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk.

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
Ook wel Vrienden Kastelen Holland en Zeeland (V.K.H.Z.) genaamd.

Aan Stichting VKHZ is met ingang van 27 juni 2016 de anbi status met cultuur verleend.

Algemeen:

Website : www.kastelenhollandzeeland.nl.

E-mail adres: info@vkhz.nl

Correspondentie adres:

Postbus 67

4850 AB Ulvenhout

Telefoonnummer: 

06 53371740


IBAN-nummer: NL87 RABO 0310 8937 71

KvK-nummer: 66328810

RSIN-nummer 856496881


Het bestuur:

Voorzitter: Victor Salman

Secretaris: Arthur Met

Penningmeester: Willem Donselaar

Vicevoorzitter/website: Jurgen van der Kooij

Algemeen bestuurslid / Coördinator Excursie Commissie: Vacant

Algemeen bestuurslid / Coördinator Redactie commissie: R.J. Ligthelm


Redactie raad:

Dhr. R.J. Ligthelm (vz.) – Dhr. J. Koot

Dhr. T. Hermans – Dhr. J. van der Kooij


Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers en doen hun werk voor de V.K.H.Z. belangenloos!