Jaaroverzicht 2020

2020 was het vierde volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z.(Vrienden Kastelen Holland en Zeeland).
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden door de coronapandemie, maar we kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten noemen: 

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur van de Stichting werd in 2020 weer voltallig. Het werd gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vicevoorzitter en webmaster), Leander Jansen (secretaris), Willem Donselaar (penningmeester), Kees Braaksma (coördinator excursies) en Robert Ligthelm (coördinator Redactiecommissie. Het bestuur heeft in 2020 eenmaal voltallig vergaderd. Verder wordt er veelal via email met elkaar overlegd.

Vriendendag

Op 7 maart werd in het ‘Westlands museum’ te Honselersdijk de jaarlijkse Vriendendag gehouden met als thema: “Kastelen en Buitenplaatsen van het Westland”. Er werden twee lezingen gehouden. De lezing van Ton Immerzeel ging over de vorming van het Westland en de bewoning door de eeuwen heen. De lezing van Martin van den Broeke ging over de Buitenplaatsen van het Westland. Beide lezingen waren zeer boeiend en gaven een verhelderende blik op de geschiedenis van het Westland.

Martin van den Broeke is auteur van de boeken; ‘Het Prieel van Zeeland.’ Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820’ en ‘De buitenplaatsen in het Westland’.

Daarna volgde de bestuurlijke jaarlijkse verantwoording en de stand van zaken van de VKHZ. Het Jaaroverzicht werd verzorgd door de voorzitter Victor Salman en het financiële Jaaroverzicht door de penningmeester Willem Donselaar. Jurgen van der Kooij bedankte de heren van Bommel en Hermans voor het beschikbaar stellen van hun archief voor het Web archief van onze stichting. Vervolgens werd er van een gezamenlijke lunch genoten die door de medewerkers van het Westland Museum was bereid. ‘s Middags was er een mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling in het museum over de buitenplaatsen in het Westland en als slot was er voor het eerst een boekenruilbeurs voor de begunstigers. Al met al een zeer geslaagde dag, alhoewel de eerste coronaperikelen rondwaarden.

Lees hier het verslag

De excursiecommissie

De excursie commissie bestaat uit de heren Kees Braaksma en Jurgen van der Kooij. Door het afkondigen van de Lock down kon de geplande excursie in juni geen doorgang vinden en door de beperkende maatregelen gold dat ook voor de excursie in het najaar.

De redactieraad

De redactieraad bestaat uit de heren; Robert Ligthelm, Taco Hermans, Hans Koot en Jurgen van der Kooij De heren; Mathieu Fannee, Coen Schimmelpenninck van der Oije en Hans Brandhorst complementeren de redactie.De redactie van het Infoblad van de VKHZ wijzigde in 2021 niet.

De redactie vergaderde eenmaal op 19 september 2020 te Rotterdam, op een na was de redactie volledig aanwezig. De besproken zaken zijn vastgelegd in een verslag van 20 september 2020 dat nog goedgekeurd moet worden op de volgende redactievergadering.

Er zijn in 2020 drie edities van het Infoblad; Kastelen en Historische Buitenplaatsen, verschenen;

Infoblad 11: (maart 2020)
– De Buitenplaatsen van Kralingen 11 – R.J. Ligthelm : De Oudedijk: De Bijbelse buitenplaatsen I.
– Rosenburg, een Loosduinse buitenplaats “Van buitenplaats naar dolhuis” – R.J. Ligthelm.

Infoblad 12: (juni 2020)
– De Buitenplaatsen van Kralingen 12 – R.J. Ligthelm: De Oudedijk: De Bijbelse buitenplaatsen II
.
– Huis Ivicke te Wassenaar – R.J. Ligthelm.
– “Rosenburg herbezocht” – Redactioneel.

Infoblad 13: (november 2020)
– De Buitenplaatsen van Kralingen 13 – R.J. Ligthelm : Met uitzicht op de stad I.
– Kasteel Westhove in de Manteling I – C Schimmelpenninck v/d Oije.

De portefeuille met nieuwe artikelen is redelijk gevuld en de redactie verheugt zich dus op een aantrekkelijk jaar 2021 ten aanzien van het infoblad.

Facebook

De Facebookpagina wordt beheerd door Marca Bultink.

Begunstigers

Per 1 januari 2020 had de stichting 70 donateurs en 1 sponsor

Web-archief

In augustus is het Web archief opengesteld voor de begunstigers van de VKHZ. In een extra nieuwsbrief is door Jurgen van de Kooij een instructie gegeven wat er in het archief te vinden is en hoe de inzage kan worden verkregen.

Nieuwsbrieven en Infobladen

Er verschenen in 2020 drie nieuwsbrieven met de nummers 15 (01-02-2020), 16 (13-05-2020), 17 (24-08-2020) en een extra nieuwsbrief over het web-archief (05-08-2020). Dit alles met dank aan Jurgen van der Kooij en Kitty Jansen-Ligthelm, die vanaf nummer 16 meewerkt aan de nieuwsbrief.

(Nieuwsbrief 15) (Nieuwsbrief 16) (Nieuwsbrief 17

Leander Jansen/secretaris

Financieel verslag