Begroting

Begroting 2017 – 2019 Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

RSIN 856496881 2017   2018   2019
Inkomsten          
Donaties 1875   1500   1750
Donatie voor het leven 75   75   100
Extra Donatie 300   100   100
Sponsorbijdrage website 100   100   100
Verkoop jaarboeken 50   100   100
Totaal inkomsten 2400   1875   2150
           
Uitgaven          
Kosten Onvoorzien 0   0   375
Mappen infoblad 85   150   0
Kosten infoblad (drukkosten kleur) 600   500   450
Kosten Nieuwsbrief (kopieerkosten kleur) 200   200   100
Porti en verzend kosten 900   500   450
Jubileum fonds 0   0   125
Kosten Website 50   50   50
Bankkosten 130   140   150
Kosten excursies  0   0   0
Kosten Vriendendag 225   250   250
Public relations en ledenwerving 110   150   150
Bestuurskosten (enveloppen, briefpapier etc) 100   50   50
Totaal uitgaven 2400   1990   2150
           
Resultaat  0   -115   0