Begroting

Begroting 2019 – 2021 Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

 

RSIN 856496881 2019   2020   2021
Inkomsten          
Donatie voor het leven 100   100   100
Donaties 1750   1750   1715
Donaties voor postverzending 0   0   80
Extra Donatie 100   125   125
Verkoop boeken 100   125   100
Sponsorbijdrage website 100   100   100
Totaal inkomsten 2150   2200   2220
           
Uitgaven          
Kosten infoblad (drukkosten kleur) 450   500   500
Mappen infoblad 0   0   0
Kosten Nieuwsbrief (kopieerkosten kleur) 100   100   125
Porti en verzend kosten 450   550   600
Kosten Website 50   50   50
Bankkosten 150   150   120
Kosten excursies  0   0   0
Kosten Vriendendag 250   400   250
Public relations en ledenwerving 150   400   500
Bestuurskosten (enveloppen, briefpapier etc) 50   50   60
Jubileum fonds 125   0   0
Fonds 0nvoorzien 375   0   15
Totaal uitgaven 2150   2200   2220