Begroting

Begroting 2019 – 2021 Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

 

RSIN 856496881 2020   2021   2022
Inkomsten          
Donatie voor het leven 100   100   100
Donaties 1750   1715   1815
Donaties voor postverzending 0   80   90
Extra Donatie 125   125   100
Verkoop boeken 125   100   100
Sponsorbijdrage website 100   100   100
Totaal inkomsten 2200   2220   2405
           
Uitgaven          
Kosten infoblad (drukkosten kleur) 500   500   500
Mappen infoblad 0   0   0
Kosten Nieuwsbrief (kopieerkosten kleur) 100   125   125
Porti en verzend kosten 550   600   800
Kosten Website 50   50   50
Bankkosten 150   120   120
Kosten excursies  0   0   0
Kosten Vriendendag 400   250   250
Public relations en ledenwerving 400   500   500
Bestuurskosten (enveloppen, briefpapier etc) 50   60   60
Jubileum fonds 0   0   0
Fonds 0nvoorzien 0   0   0
Totaal uitgaven 2200   2220   2220