Begroting

Begroting 2016 – 2018 Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

RSIN 856496881 2016   2017   2018
Inkomsten          
Donaties 675   1875   2500
Donatie voor het leven 500   75   75
extra Donatie 1000   300   200
Sponsorbijdrage webside 0   100   100
Verkoop jaarboeken 50   50   50
Totaal inkomsten 2225   2400   2925
           
Uitgaven          
kosten notaris 400   0   0
Mappen infoblad pm   85   90
Kosten infoblad (drukkosten kleur) 200   600   750
Kosten Nieuwsbrief (kopieerkosten kleur) 40   200   300
Porti en verzend kosten 250   900   1000
Kosten Kamer van Koophandel 50   0   0
Kosten Webside 50   50   50
Bankkosten 45   130   140
Kosten excursies  0   0   0
kosten Begunstigers bijeenkomst 150   225   300
Informatiefolder 0   110   150
Bestuurskosten (envelloppen, briefpapier etc) 100   100   100
Totaal uitgaven 1285   2400   2790
           
Resultaat  940   0   135