Begroting

Begroting 2020 – 2023 Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

 

RSIN 856496881 2021 2022   2023
Inkomsten          
Donatie voor het leven 100   100   100
Donaties 1715   1815   1715
Donaties voor postverzending 80   90   90
Extra Donatie 125   100   100
Verkoop boeken 100   100   100
Sponsorbijdrage website 100   100   100
Totaal inkomsten 2220   2405   2205
           
Uitgaven          
Kosten infoblad (drukkosten kleur) 500   500   500
Kosten Nieuwsbrief (kopieerkosten kleur) 125   125   100
Porti en verzend kosten 600   800   500
Kosten Website 50   50   50
Bankkosten 120   120   120
Kosten Vriendendag 250   250   250
Public relations en ledenwerving 500   500   100
Bestuurskosten (enveloppen, briefpapier etc) 60   60   100
Jubileum fonds 0   0   235
Fonds 0nvoorzien 15   0   250
Totaal uitgaven 2200   2405   2005