16 maart 2024 – Vriendendag Kasteel Medemblik

16 maart 2024 – Vriendendag Kasteel Medemblik

Thema: “Kasteel Medemblik, Verleden, heden en toekomst!

Voor onze begunstigers organiseren wij op zaterdag 16 maart onze ‘Vriendendag’.
Onze “Vriendendag” van dit jaar zal in zijn
geheel plaats vinden op Kasteel Medemblik, voor sommige, Kasteel Radboud.
Het thema
verwijst naar de drie lezingen die deze dag gehouden zullen worden.
Naast deze lezingen wordt de expositie: ‘Omringd door kastelen’ bezocht en mag een rondleiding door het kasteel niet ontbreken.
De dag wordt vervolmaakt met lunch en een afsluitend drankje!


Het programma:
10.30 – 11.00 uur – Ontvangst met koffie/thee in de Taveerne van Kasteel Medemblik.
11.00 – 11.45 uur – Lezing: ‘De restauraties van kasteel Medemblik’ door Jan Kamphuis.
11.45 – 12.15 uur – Lezing: ‘Monumentenbezit, het beheer van de kastelen en in het bijzonder Radboud’ door Mark van de Bos.
12.15 – 12.30 uur – Het “Vriendenoverleg”.
12.30 – 13.15 uur – Lunch in de Taveerne van het Kasteel Medemblik.
13.15 – 14.45 uur – Lezing: Kasteel van Medemblik en de omgevingscontext in de 15de eeuw door Ben Dijkhuis.
14.45 – 15.00 uur – Thee / koffie.
15.00 15.30 uur – Bezichtiging van de expositie; ‘Omringd door kastelen’ o.l.v. Paulette Kooijman.
15.30 – 16.30 uur – Rondleiding door het kasteel o.l.v. Ben Dijkhuis.
16.30 – 17.00 uur – Afsluitend drankje met een hapje.

Ir. Jan Kamphuis studeerde architectuur en monumenten aan de TU Delft en is eigenaar directeur van Kamphuis, bureau voor bouwhistorie. Lid van de Nederlandse Kastelen Studiegroep en mede-redacteur van de Stichting Kastelenstudies Nederland.
Hij publiceert regelmatig in binnen- en buitenlandse tijdschriften en bundels over kastelen en bouwhistorie. Jan Kamphuis is nu net gepensioneerd, was van 2001 tot 2023 werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf als senior-adviseur voor monumenten. In die hoedanigheid heeft hij onderzoek naar de restauratiegeschiedenis van kasteel Medemblik geïnitieerd.

Mark van den Bos is directeur-bestuurder van Monumentenbezit. Door zijn bouwkundige en architectuur-historische achtergrond is Mark altijd geïnspireerd door de historie van monumentale bouwwerken en de vertaling daarvan naar het nu. Hij ziet het als zijn missie om de gebouwen door de uitdagingen van deze tijd heen te loodsen en klaar te maken voor eenduurzame, maatschappelijk betekenisvolle toekomst.

Ben Dijkhuis is de “huishistoricus” van Kasteel Radboud. Zonder Ben en zijn speurwerk was er nooit zoveel bekend geworden van de geschiedenis van dit kasteel. Naast zijn website met veel gevonden informatie over de West-Friese Floris V-kastelen, schreef hij uitgebreid over het kasteel van Medemblik. In regionale tijdschriften maar ook een aantal uitgebreide onderzoeksverslagen over kasteel Radboud, die op zijn website, maar ook in het Westfries Archief te Hoorn zijn te raadplegen. Ben wil dit belangrijke stuk West-Friese geschiedenis niet alleen behouden, maar ook meer bekendheid geven. Hij geeft daarom regelmatig lezingen, zowel op Kasteel Radboud als op andere locaties. Daarnaast is hij een van de gidsen van het kasteel.

Paulette Kooijman heeft een passie voor oudheid. Ze ging als afgestudeerd archeoloog twintig jaar geleden werken bij Kasteel Radboud, het enige overgebleven kasteel van Floris V in West-Friesland, waar ze sinds drie jaar conservator is.

Kasteel Medemblik of Radboud is een van de vele kastelen in de provincie Noord-Holland, die gebouwd werden mede in opdracht van Floris V. Het kasteel was een zogenoemde dwangburcht. Oorspronkelijk had het kasteel in grote lijnen dezelfde plattegrond als het Muiderslot.
Van kasteel Medemblik resteren nog twee
woonvleugels, twee vierkante torens en eenronde hoektoren. De rest is in de loop der eeuwen verdwenen, alleen de contouren zijn nog zichtbaar. ‘
Na 1578 werden er stadswallen
aangelegd en verloor het kasteel zijn functie als verdedigingswerk en toevluchtsoord en raakte het in verval.

(Bron::Wikipedia)

Kosten: Begunstigers € 30,–; Introduce’s € 37,50.

Inschrijven