300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed

Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten:

Elisabeth van Foreest (1920-2007)
en
Maria van Egmond van de Nijenburg (1684-1742)

Kasteel Nieuwburg (Nyeborgh), gelegen aan de Munnikenweg te Ouddorp, is in 1278 gebouwd door graaf Floris V van Holland (1254-1296). In 1517 loopt het kasteel onherstelbare schade op door de plundertochten van de vrijheidstrijder, zeerover en volksheld Pier Gerlofs Donia (1480-1520), bijgenaamd Grote Pier. Het kasteel wordt onbewoonbaar. Anno 2021 zijn nog de contouren van de opgegraven funderingen te zien.
De gemeentelijke vakgroep Erfgoed Alkmaar werkt thansaan een hernieuwd onderzoek.

In 1480 is Jan Gerritsz van Egmond (1460-1523) baljuw en kasteelheer van Nieuwburg.
Zijn 7e generatie nazaat, Gerard van Egmond van de Nijenburg (1646-1712) neemt rond 1710 zijn intrek in het nieuwgebouwde landhuis Nijenburg in Heiloo. Al in 1742 gaat het bezit over naar de familie Van Foreest wegens het ontbreken van nageslacht.

Tien generaties Foreesten, in 1584 al verbonden via het sleutelhuwelijk van Jacob van Foreest (1556-1632) met Maria van Egmond van de Nijenburg ((1558-1632), bewoonden landgoed Nijenburg tot 2007.

“300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed” beschrijft parallel de boeiende familiegeschiedenissen van de Egmonds en van de Foreesten. De eeuwenlange verwevenheid van deze oude Hollandse geslachten biedt een bijzonder perspectief op onze landsgeschiedenis in de afgelopen acht eeuwen.

In dit lijvige werkstuk voegt auteur Marcel J.N. Mak twee van Alkmaars belangrijkste historische schatten samen: Het Foreest-archief als grootste familiearchief van het Regionaal Archief Alkmaar en de omvangrijke Van Foreest Portrettencollectie van het Stedelijk Museum van Alkmaar. Dit unieke beeldverhaar kan als een mini-canon van de Hollandse geschiedenis worden beschouwd.

Bestellen:
Het gebonden en rijk geïllustreerde boek, en van twee leeslinten voorziene boek “300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed” kost € 49,50 en is te bestellen bij elke boekhandel, of stuur een e-mail naar 300jaarnijenburg@gmail.com.

De oplage is beperkt, dus wees er snel bij!