‘Eene Ridderwooninge met opgetogen bruggen’

Recent onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen

In deze bundel is weer een verscheidenheid aan artikelen en vakgebieden te vinden, precies zoals we dat nastreven. Zo wordt er wederom een podium gegeven aan jong talent: het onderzoek van een studente Bouwhistorie aan de HBO+-opleiding te Utrecht naar de ringmuur van kasteel Borgharen is omgewerkt naar een artikel. De bouwhistorie is als discipline overigens prominent vertegenwoordigt, want naast Borgharen worden ook het koetshuis van landgoed De Hage, de ridderhofstad Oudegein en de Grafelijke Zalen te Den Haag vanuit die optiek nader beschouwd.
Verder is er aandacht voor verdwenen kastelen en buitenplaatsen, namelijk het Huis te Persijn en kasteel Rijnestein. Enerzijds levert dat nieuwe informatie op, anderzijds zorgt het ook voor blijvende aandacht voor de terreinen waar deze gebouwen hebben gestaan. Een mix van meerdere disciplines, met een zware historische component, wordt gevormd door de bijdragen over de eveneens verdwenen kastelen Bronkhorst en Rosenburg.
Een andere discipline waar we in onze bundels graag plaats voor inruimen, betreft de archeologie. Het gaat om een tweetal artikelen gebaseerd op recent archeologisch onderzoek, te weten over de kastelen Oud-Herlaer en het Huys de Hildert. De laatste betrof overigens een ‘toevalsvondst’.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd, is een Paperback met 264 pagina’s en is voor € 34,95 te koop via SPA-uitgevers. ISBN 978-90-8932-082-7.