Verslag Excursie 22 oktober 2016

Nederhorst en Sypestein

De eerste excursie die door onze stichting georganiseerd werd voerde ons naar het gebied van de Loosdrechtse plassen. De ontvangst was om 10.30 in Brasserie “Het Spiegelhuys” met koffie. Na een welkomstwoord van de voorzitter was de Excursie commissie aan zet. Na een korte inleiding werden de jassen aangetrokken en wandelden we naar het kas-teel Nederhorst. Na de bestijging van de indrukwek-kende trappen werden wij welkom geheten door de kasteelheer Erik Jonker. Kasteel Nederhorst is sinds 1959 in het bezit van deze familie. De hal was al indrukwekkend met de daar geplaatste antiquiteiten.

Wij werden binnen gelaten in twee prachtig ingerichte voor kamers, met grote vitrinekasten waarin bijzondere snuisterijen en klokken waren opgesteld. Daarna kregen we in een ruime kamer een introductie in de geschiedenis van het kasteel door middel van een PowerPoint presentatie. De heer Jonker vertelde over de belangrijke gebeurtenissen in de historie van het gebouw, van de wachttoren in het begin tot de grote brand die het kasteel in 1971 geheel verwoeste. Restauratie van het kasteel volgde in 1973.

Aansluitend een rondgang door het kasteel. Aangezien het kasteel als kantoorruimte verhuurd wordt, werd niet het hele kasteel bezocht maar de mooiste zalen en ruimtes werden wel
bezocht. In het kasteel was ooit de Toonder studio gevestigd, getuige hiervan zijn de vele Bommelfiguurtjes opgesteld in een vitrinekast. Het bleek dat een uur veel te kort is om alles wat er bewaard is goed te kunnen bekijken. 

Na de bezichtiging werd afscheid genomen van de heer Jonker. Hierna liepen we nog een rondje om het kasteel en bewonderden de zichtbare oude muurresten van de donjon, het kasteel in zijn geheel en de hekken van de waterstoep aan de achterzijde. Aan de tuin, en de bijgebouwen konden wij helaas geen aandacht besteden.

Het volgende bezoek was aan de Willibrordkerk op de Berg. We werden hier ontvangen door een vrijwilliger van de kerk, die ons uitgebreid vertelde over de geschiedenis van deze kerk. De geschiedenis van de kerk begint voor 800 met een houten kapel die in 1180 vergroot is tot een tufstenen kerkgebouw. In de 14de eeuw zijn er gedeeltes bij gebouwd. In 1576 gaat de RK pastoor over naar het protestantisme.


In een van de kerkramen bevindt  zich een medaillon van het kasteel Nederhorst. In de kerk zijn een aantal rouwborden te zien en een Bätz orgel, dat gefinancierd is door de bewoonsters van het kasteel, de freules Warin. De plaquette van deze twee dames is in de muur gemetseld. Na de bezichtiging van kerk en orgel maakten we een ommetje om de kerk heen. 

Na de Willibrordkerk gingen we naar Het Spiegelhuys voor een goede en gezellige lunch.

Na de lunch werd er koers gezet naar Nieuw Loosdrecht voor een bezoek aan kasteel Sypesteyn. Voordat we naar kasteel Sypestein gingen konden we nog een bezoekje brengen aan de Sypekerk tegenover het kasteel.

De Hervormde Gemeente van Nieuw Loosdrecht had voor ons de kerk 0pengesteld. Daar stond een 14e-eeuws doopfont, dat jaren in de tuin van de pastorie begraven is geweest.Ook hier was een prachtig oud orgel en als bijzonderheid oude kerkboeken.

Wij bedanken de Hervormde Gemeente voor de mogelijkheid welke zij ons geboden hebben.

Na de Sypekerk werd de tuin van Kasteel Sypesteyn bezocht. Het laatste onderdeel van deze excursie was een rondleiding door het Kasteel Sypesteyn.

Dit kasteel is in 1907 speciaal gebouwd om de indrukwekkende verzameling van de laatste jonkheer Louis van Sypesteyn tentoon te kunnen stellen. Hij was een verwoed verzamelaar van antiquiteiten dat, gevoegd bij zijn toch al indrukwekkende erfenis, een plek nodig had om bewaard te kunnen worden voor het nageslacht. Zelf had hij geen kinderen en geen familie om zijn erfenis aan door te kunnen geven.

De ruimtes in het kasteel zijn net groot genoeg om de diverse categorieën in tentoon te stellen. Wapens, porselein, aardewerk, familieschilderijen, beelden, en een speciale kamer met Loosdrechts porselein, dat door dominee Mol geproduceerd werd als werkverschaffing voor de bewoners, toen er geen turf meer werd gestoken. Het kasteel is erg de moeite waard om te bezoeken, maar wel in kleine groepen, het is al snel te vol.

Na een afsluitende borrel in de kelder van het kasteel was er nog gelegenheid om in de tuin te wandelen. Het was een geslaagde eerste excursie van onze nieuwe Kastelenstichting VKHZ.

Brigitte Rink – VKHZ excursies