17 juni 2023 – Excursie Heemskerk

In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan omde dag te beginnen bij het ‘Chateau Marquette’ zijn wij als eerste ontvangen in de voormalige Mariaschool, het thuishonk van de HistorischeKring Heemskerk.
De ontvangst begon zoals gebruikelijk met koffie/thee en deze keer stroopwafels.
In deze ruimte kregen wij een presentatie te zien door middel van beeldmateriaal over de “Tien Kastelen van Heemskerk” gegeven door dhr. Klaas Pelgrim.

De titel dekt niet helemaal de lading aangezien het hier o.a. ook ging om een verstevigd huis en een simpelweg twee meter hoog gelegen stuk grond waar vermoedelijk een pastorie heeft gestaan. Wij hebben dankzij filmbeelden gemaakt door RTV Heemskerk binnen kunnen kijken in het Chateau Marquette. Tijdens deze ochtend zijn er ook dronebeelden, gemaakt door Albert Speelman, van het Chateau Marquette getoond en tevens dronebeelden die aansloten bij het middagprogramma. Het ging hier dan om de grondvesten van het voormalige kasteel Oud Haarlem en kasteel Assumburg.

Na afscheid te hebben genomen van de dhr Pelgrim zijn wij vertrokken naar het kasteel Assumburg voor de lunch.
De lunch in het kasteel was uitstekend en uitgebreid en door de heerlijke zon konden we dat ook buiten nuttigen.

Na de lunch begonnen we aan het middagprogramma en werden wij door het kasteel rondgeleid door Olga Mosselveld.
Allereerst begonnen we buiten op de stenen toegangsbrug met een korte rondgang om het kasteel. De oudste delen van het kasteel zijn de vierkante hoektorens die stammen uit de 15e eeuw. Het kasteel is een coulissekasteel, de muren zijn te dun om verdedigbaar te zijn.

In 1906 liet Jhr. Mr. Hugo Gevers, eigenaar van Chateau Marquette, de betimmering van de grote zaal inclusief de marmeren schoorstenen en vier deuren met hun omlijsting verplaatsen van Assumburg naar Marquette.
Het rijk kreeg het kasteel in 1911 in handen nadat het al bijna tot een ruïne was vervallen.
Doordat het kasteel al sinds 1933 in gebruik is als een jeugdherberg zijn veel ruimtes aangepast aan de huidige tijd.

Na de rondgang door het kasteel hebben we een pauzemoment gehad in en om het Koetshuijs alwaar de vrijwilligers van de kasteeltuin ons hebben voorzien van frisdrank/koffie/thee. De groep is vervolgens in tweeën gesplitst en hebben we een rondleiding door de kasteeltuin gehad onder leiding van Thea en Vronie.

De huidige inrichting van de barokkasteeltuin dankt zijn vorm aan het ontwerp zoals het ongeveer 300 jaar geleden is aangelegd door het geslacht Deutz. De tuin is volgens gevonden gravures in ere hersteld en in 2011 weer geopend. De tuin kenmerkt zich ook door het rosarium met 2400 rozenstruiken, boomgaard met 156 hoogstam fruitbomen en 200 plantbedden soms met vergeten groenten.
In het midden van de tuin staat een wit marmeren beeld voorzien van 3 ledenpoppen met klassieke hoofden die de kleine mens dragen, de vrije vogel en een perentak als ode aan de tuin.

We hebben de dag afgesloten met een nazit op de binnenplaats van het kasteel met een drankje en hartig hapje.

 

Rudolf Borsboom, foto’s Habra
(*) Door omstandigheden was het Chateau Marquette ten
tijde van de excursie niet te bezichtigen

Foto gemaakt door Iris Broersma, vlak voor de landing op Schiphol, in de 1e week van oktober ’23.