‘Hollandse datsja’s;

Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland’.

In de wijde omtrek van Amsterdam zijn nog altijd tal van buitenplaatsen te vinden. De  meeste dateren uit de 17e en 18e eeuw en zijn aangelegd door rijke kooplieden. Velen vergaarden hun vermogen dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC); veel minder bekend is dat menig koopman ook buiten de VOC op grote schaal handel dreef.

De van oudsher ‘grote vaart’ op Moskovië of Rusland zorgde aanvankelijk voor winsten die hoger waren dan die van de handel op de Indische archipel. Die winsten werden onder meer belegd in buitenplaatsen, ofwel ‘Hollandse datsja’s’. De bekendste is misschien het inmiddels verdwenen Petersburg aan de Vecht, maar ook Elswout bij Haarlem, enkele buitenplaatsen in de Beemster en Oud Bussum bij Huizen zijn aangelegd door kooplieden die rijk werden met de handel op Rusland.

Auteur: Igor Wladimirof

Het boek is voor €29,95 te koop via Kantoor Verschoor boekmakers

ISBN 978-908-258-934-4.