Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 1.

Stichting in oprichting.

Omdat de Kastelen Stichting Holland en Zeeland aangaf te stoppen met haar activiteiten, kwam de vraag bij enkele oud-begunstigers op of er een vervolg moest komen.

Na een tweetal verga­deringen werd dus besloten om een uitnodiging aan de oud-begunstigers te sturen. Hierin werd verzocht enkele vragen te beantwoorden en te retourneren. Er zat gelijk een uitnodiging bij om, op 20 februari 2016 in Voorburg, deel te nemen aan een bijeenkomst om uitleg te krijgen en om wellicht te komen tot een nieuwe stichting. Een aantal oud-begunstigers heeft daaraan gevolg gegeven.

Vergaderd werd er bij Stichting Hoekenburg in de Tuinmans­woning van Buitenplaats Hoekenburg te Voorburg.

De Tijdelijk voorzitter, Jurgen van der Kooij, vertelde daar in het kort iets over de tijdelijke bestuurders en deelnemers aan eerdere vergaderingen en gaf wat achtergrondinformatie over de buiten­plaats Hoe­ken­burg en de bewoners van de tuinmans­woning, de familie Soonius. Momenteel is in de vergaderruimte een interessante expositie gaande waarin allerlei afbeeldingen/ansichten worden getoond over Voorburg. Op deze plaats bevond zich in de Romeinse tijd ook het Forum Hadriani, de meest noorderlijke stad van het Romeinse rijk. Na afloop was er voor de geinteresseerden nog een rondleiding over het terrein van de buitenplaatsen Hoekenburg, Arentsburg en Forum Hadriani.

Tijdens de vergadering werd door de initiatiefnemer tekst en uitleg gegeven over het hoe, waarom en de doelstellingen van een nieuwe stichting. Er is begonnen met een tijdelijk bestuur met een voorzitter, secretaris, penning­meester, bijgestaan door een 4-tal adviseurs.

Ook de reacties van de oud-begunstigers, al dan niet aanwezig, werden besproken. Er werden zelfs conceptstatuten uitgedeeld.

De verzamelde vergadering heeft een positief advies afgegeven om stappen te ondernemen om een nieuwe stichting te registreren bij de notaris. Uiteraard zijn daarbij beschikbare financiën van belang. Over wat de volgende stappen zullen zijn, kunt u t.z.t. hier lezen.

Bekijk hier de PDF versie

Download