Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 5.

 Van de voorzitter

Beste Kasteelvrienden,

De Kastelenstichting Holland en Zeeland is heel lang actief geweest met het organiseren van excursies, het uitgeven van boeken en het beheer van Teylingen en Brederode. Helaas besloot het bestuur enkele jaren geleden te stoppen en deze stichting op te heffen.

Gelukkig nam Jurgen van der Kooij eind 2015 het initiatief om te komen tot een nieuwe stichting. Na overleg met een aantal enthousiastelingen volgde op 20 februari de eerste bijeenkomst in Voorburg om te peilen of hiervoor voldoende belangstelling zou zijn. Mede door het goede voorbereidende werk van Jurgen en van Willem Donselaar werd besloten met elkaar de schouders eronder te zetten.

Het is daarna snel gegaan. Op 7 mei was de eerste vergadering van het (tijdelijke) bestuur, de excursiecommissie en redactiecommissie. Op 24 juni werd de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen officieel opgericht.

De eerste zeer geslaagde excursie leidde ons op 22 oktober naar de kastelen Nederhorst en Sypesteyn.

Inmiddels is het bestuur compleet, de ANBI-status toegekend en hebben wij 50 vrienden/donateurs. De nieuwe Stichting staat als een huis, beter nog, als een kasteel!

Graag spreek ik hierbij mijn grote dank uit richting de mensen die deze stichting mede mogelijk hebben gemaakt en speciaal naar Jurgen en Willem. Zonder hun tomeloze inzet waren wij zeker niet zo ver gekomen. Uiteraard hebben zij zitting in het bestuur, respectievelijk als vicevoorzitter en penningmeester.

Mooi is ook dat Artur Met en Carin Kraal zich in het najaar spontaan hebben aangemeld om mee te helpen in het bestuur. Arthur heeft de taak van secretaris op zich genomen; Carin wordt coördinator van de excursiecommissie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat onze stichting gaat zorgen voor een mooi kastelenjaar 2017. Er wordt al hard gewerkt aan het Infoblad, de Vriendendag op 11 maart en de voorjaarsexcursie.

Graag willen wij het aantal vrienden komend jaar verdubbelen. U kunt ons helpen als ieder van u een nieuwe vriend/donateur werft. Mogen wij u dat vragen?

Namens het bestuur, Victor Salman, voorzitter


Infoblad

 

Het eerste Infoblad van de VKHZ. is uit. Er is door verschillende mensen hard gewerkt om dit blad nog voor de Kerst klaar en bij onze Vrienden in de bus te krijgen.

De verzamelmap om deze Infobladen in te verzamelen ontvangen onze Vrienden samen met de volgende editie van het Infoblad op de Vriendendag van 11 maart a.s.. 

In deze editie staan de Buitenplaatsen aan de ’s Gravenweg, en met name Huize Landzigt, in Rotterdam centraal en het Kasteel Sypesteyn bij Loosdrecht.

Het laatste was één van de objecten van de excursie in oktober.

 


ANBI-status voor VKHZ

Aan onze Stichting is met ingang van 27 juni 2016 de ANBI-status met cultuur verleend. Vanaf 3 december is de Stichting te raadplegen in het ANBI-register.

Een ANBI instellingen heeft een aantal belastingvoordelen maar ook donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alles over de regels van een ANBI kunt u vinden op de website van de Belastingdienst!


Vriendendag V.K.H.Z. – 11 maart 2017

 Voorlopig Programma:

  • Het Vrienden overleg.
  • Lezing over de Brederodes
  • Lunch
  • Bezoek aan “Het Huys van Hilde.

 

Tijdens het Vriendenoverleg vertelt het bestuur aan de Vrienden hoe de stichting er voor staat en wat de eventuele plannen zijn, ook is er ruimte om vragen van Vrienden te beantwoorden. Er wordt een financieel verslag gedaan volgens de ANBI-norm waarna deze op de website wordt geplaatst.

2016 was het Brederode jaar. Vanwege de vele werkzaamheden t.b.v. de oprichting van onze stichting zijn wij niet in de gelegenheid geweest hier aandacht aan te besteden. Met een lezing over “de Brederodes” willen wij niet geheel aan het Jaar van Brederode voorbij gaan.

Het Huis van Hilde is een archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland en is genoemd naar een pop en een gezichtsreconstructie, die op basis van een skeletvondst werden gemaakt en die als Hilde (van Castricum) bekendstaan.

Houd deze datum dus vrij in uw agenda!

LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download