Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 6.

Geachte Kastelenvriend(in),

Hierbij de 6e Nieuwsbrief van de VKHZ. Het nieuwe jaar is alweer een maand onderweg en wij kunnen, als stichting, tevreden terugkijken op 2016. Wij zijn er als bestuur van overtuigd een goede basis voor deze stichting te hebben gelegd maar dat betekent natuurlijk niet dat we er al zijn en achterover kunnen gaan leunen.
Het beoogd aantal begunstigers voor 2016 is gerealiseerd en voor 2017 staan consolidering en het uitbouwen van de stichting op de agenda.

Maar eerst is het woord aan u.

Op 11 maart a.s. organiseren wij onze eerste Vriendendag, dit jaar in Castricum. Naast lezingen vertellen wij u hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt u uw vragen over de stichting en suggesties kwijt.

U komt toch ook?

Zie hier voor het programma.


Bijdrage 2017

Om kosten te besparen sturen wij u geen acceptgiro. Wij vragen u om zelf uw bijdrage (min. € 25,–) over te maken op IBAN: NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Vrienden Kastelen Holland en Zeeland o.v.v. uw naam.

Alleen als wij uw bijdrage voor 2017 ontvangen hebben ontvangt u de Verzamelmap voor de Infobladen welke in maart, op de Vriendendag gepresenteerd wordt.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download