Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 7.

Geachte Kastelenvriend(in).

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de VKHZ. Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze voorjaars- excursie en aan een terugblik op onze Vriendendag in Castricum.


Excursie 17 juni naar Noordwijk en Noordwijkerhout

Zaterdag 17 juni 2017 bezoeken wij de rond Noordwijk gelegen buitenplaatsen ‘Klein Leeuwenhorst’, ‘Calorama’ en ‘Dyckenburch/ Remotus’. Verder krijgen wij een rondleiding door het beschermd dorpsgezicht van Noordwijk Binnen inclusief de Oude Jeroenskerk. Daarna bezoeken wij het Atlantikwall Museum in Noordwijk aan Zee. De dag wordt afgesloten met een drankje in een van de strandpaviljoens.

Lees meer:


Verslag VKHZ Vriendendag

Op 11 maart j.l. organiseerde de VKHZ voor de eerste keer, voor haar begunstigers, een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting. Deze Vriendendag vond plaats in het Dorpshuis de Kern te Castricum, ’s middags vervolgd in het Huis van Hilde aldaar. Het was voor de Stichting prettig, dat er zo velen zijn gekomen.

Lees meer:


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download