Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 10.

Geachte Kastelenvriend(in),

Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze Voorjaars-excursie naar Heiloo en aan een terugblik op onze Vriendendag in Koudekerk aan den Rijn.

Zaterdag 2 juni 2018 is het reisdoel van onze excursie Heiloo.

het programma bestaat uit o.a.:

Bezoek aan:

  • Huis en Tuinen van de Nijenburg
  • Landgoed ter Coulster
  • Buitenplaats Ypenstein

De dag wordt in de Oudheidskamer van Heiloo afgesloten door een lezing van dhr. Taco Hermans over de Kastelen en Buitenplaatsen van Heiloo, gevolgd door een hapje en een drankje.


Verslag VKHZ Vriendendag

Op 10 maart 2018 organiseerden wij onze Vriendendag in Koudekerk aan den Rijn. Met een groep van ongeveer 25 deelnemers werden we gastvrij ontvangen in café De Hoek. Daarna vertelde Albert Dorrestein van het Historisch Genootschap Koudekerk over de vier kastelen die hier hebben gestaan: Groot Poelgeest, Klein Poelgeest, Den Tol en Foreest. We bezichtigden de Brugkerk, waar Bas Vos ons rondleidde. Tot slot wandelden we naar de locatie van kasteel Groot Poelgeest, waar nog een torentje van overgebleven is. In de boerderij naast het torentje stond een maquette van het kasteel Groot Poelgeest opgesteld. Naast deze lezingen vond ook het begunstigersoverleg van de stichting Vrienden Kastelen Holland en Zeeland plaats. De voorzitter vertelde wat er in 2017 gepasseerd is en de penningmeester vertelde hoe de stichting er financieel voor staat. De dag werd afgesloten in café De Hoek met een drankje en een hapje.


Infobrieven

Als het goed is heeft u in maart/april een nieuwe editie van de Infobrief ontvangen. Om kosten te sparen hebben wij een proef gedaan door ze met Sandd te versturen, daardoor was het ons ook mogelijk deze editie dikker te maken dan gebruikelijk. Wij hebben geen Infobrieven retour gehad maar weten ook niet of iedereen hem ontvangen heeft en of het versturen via Sandd een goed alternatief is voor de toekomst. Mocht u de editie van maart niet ontvangen hebben dan vernemen wij dit graag van u.
De Nieuwsbrieven zullen overigens gewoon via Postnl verstuurd blijven worden.


Auteurs gezocht

Voor het Infoblad is de stichting nog op zoek naar mensen die eraan mee willen schrijven. Het gaat dan om mensen die zelf een artikel willen schrijven of een artikel kunnen samenstellen met gegevens die door ons aangeleverd worden. Belangrijk is wel dat alle artikelen op een verantwoorde wijze geschreven worden. Dit is voor ons belangrijk om de continuïteit in de toekomst veilig te stellen.


Huize Landzicht.

Landzigt na de januari storm. (Foto Copyright Tom Riedijk)

De VKHZ heeft in een brief aan B&W van Rotterdam haar bezorgdheid uitgesproken over de staat van het landhuis Landzicht gelegen aan de ’s Gravenweg in Rotterdam. De staat van het huis was al niet opperbest maar tijdens de januari storm jl. is er een boom op het huis gevallen wat de toestand niet bepaald verbeterd heeft.

De stichting Heemschut heeft in het verleden ook zijn bezorgdheid over het huis uitgesproken maar dit alles heeft tot op heden weinig effect gehad.

Mede doordat het huis op de gemeentelijke monumentenlijst staat hebben wij B&W verzocht passende maatregelen te nemen.

Meer over het huis Landzicht kunt u lezen in “De Buitenplaatsen van Kralingen” (deel 1) op pagina 2 van de map Kastelen en Historische Buitenplaatsen van de VKHZ.


Stichting Hoekenburg

Stichting Hoekenburg te Voorburg is gestopt met haar activiteiten en opgeheven. De stichting bezit veel foto’s over de geschiedenis van Voorburg, ook is er een kaartenlocatie van Voorburg. Deze collectie zal nu ondergebracht worden bij één van de regionale archieven. Omdat er geen opvolging voor de medewerkers van deze stichting is, heeft men het besluit moeten nemen om te stoppen. Stichting Hoekenburg is bij ons bekend vanwege het feit dat zij hun ruimte beschikbaar stelde voor de oprichtingsvergadering van onze stichting waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download