Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 11.

Geachte Kastelenvriend(in),

Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze Najaars-excursie naar Loosduinen en aan een terugblik op onze Voorjaars-excursie in Heiloo.

Zaterdag 20 oktober 2018 is het reisdoel van onze excursie Loosduinen.

het programma bestaat uit o.a.:

Bezoek aan:

  • Landgoed Ockenburgh
  • Fundamenten “Stenen kamer” Madesteyn
  • Buitenplaats Rosenburg
  • Landgoed Meer en Bosch

U komt toch ook?

Zie hier voor het programma.


Verslag VKHZ voorjaars-excursie

De voorjaarsexcursie was op zaterdag 2 juni in Heiloo. Wij brachten een bezoek aan huis en tuinen van de Nijenburg, gevolgd door een ‘Koninklijke’ lunch op Landgoed Ter Coulster in Betsy’s Hof. Na de lunch werden we rondgeleid door de eigenaar van het Landgoed.

Na de ter Coulster werden we, met koffie, ontvangen in de Oudheidskamer van Heiloo. Na een bezichtiging van de exposituie volgde een lezing van Taco Hermans over de Kastelen en Buitenplaatsen van Heiloo. De dag werd afgesloten met een  drankje en een hapje.

Zie hier voor het complete verslag


Huize Landzicht.

Landzigt na de januari storm. (Foto Copyright Tom Riedijk)

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de VKHZ in een brief aan B&W van Rotterdam haar bezorgdheid uitgesprak over de staat van Landzicht. Inmiddels hebben wij een brief van de gemeente Rotterdam ontvangen omtrent de situatie bij Landzicht:

“Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw melding is er enige tijd geleden een bouwinspecteur van de afdeling monumenten naar het perceel aan de ’s-Gravenweg 262 geweest. Er is inderdaad sprake van achterstallig onderhoud. Op basis van de bevindingen van de bouwinspecteur zijn we in minnelijk overleg met de eigenaar met het pand. De eigenaar is bezig om de schade als gevolg van de omgewaaide boom aan het dak en de voorgoot is ontstaan te herstellen. Een steiger is geplaatst en herstel van het pannendak zal plaats vinden met identieke geglazuurde keramische dakpannen. De houten voorgoot wordt hersteld overeenkomstig bestaand met een zinkbedekking. Daarmee zal het voorhuis (beschermde monument) binnenkort weer wind- en waterdicht zijn. Hierna zal hij in stappen het achterstallig onderhoud (o.a. gevelkozijnen en stucwerk) aanpakken. Wij zullen dit regelmatig monitoren. Voor nu betekent dit dat er geen reden is om formeel te handhaven. Mocht de eigenaar toch geen gevolg geven aan zijn herstelplan, dan kunnen we alsnog handhavend optreden.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Inspecteur Gemeente Rotterdam”

Wij zijn blij dat er stappen zijn ondernomen om verder verval te voorkomen en zullen de vorderingen voor u in de gaten houden.

Meer over het huis Landzicht kunt u lezen in “De Buitenplaatsen van Kralingen” (deel 1) op pagina 2 van de map Kastelen en Historische Buitenplaatsen van de VKHZ.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download