Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 9.

Geachte Kastelenvriend(in),

Hierbij de 9e Nieuwsbrief van de VKHZ.

Op 10 maart a.s. organiseren wij onze tweede Vriendendag, dit jaar in Koudekerk aan den Rijn. Naast lezingen vertellen wij U hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw vragen over de stichting en suggesties kwijt.

Het thema van deze dag is:

De kastelen van Koudekerk aan den Rijn

U komt toch ook?

Zie hier voor het programma.


Bijdrage 2018

Om kosten te besparen sturen wij u geen acceptgiro. Wij vragen u om zelf uw bijdrage (min. € 25,–) over te maken op IBAN: NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Vrienden Kastelen Holland en Zeeland o.v.v. uw naam.

Alleen als wij uw bijdrage voor 2018 ontvangen hebben ontvangt u in maart de volgende editie van het Infoblad voor de verzamelmap.

Diegene die de Nieuwsbrief via de post ontvangen zouden wij willen vragen of ze, vrijwillig, een extra bijdrage willen overmaken voor de druk en verzendkosten van de Nieuwsbrief.


Facebook

Sinds afgelopen jaar beschikt de V.K.H.Z. ook over een Facebookpagina. Deze is ontwikkeld en wordt onder houden door Marca Bultink. Wij zijn mw. Bultink zeer dankbaar voor het werk dat ze voor ons doet.

Brengt U eens een bezoekje aan onze Facebookpagina en LIKE ons.

U kunt ons vinden op: www.facebook.com/vkhznl.


Nalatenschap

De VKHZ heeft uit de nalatenschap van mevrouw W.J. Tijbout – de Jong het boek “Arentsburg, een Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg” ontvangen. Het boek is geschreven door Dr. J.H. Holwerda en uitgegeven in 1923.

Arentsburg is zo’n beetje de bakermat van onze stichting, op het naastgelegen Hoekenburg vond de oprichtingsvergadering plaats waarna een rondleiding volgde over de buitenplaats Arentsburg.

Wij zijn de erven  van mevrouw W.J. Tijbout – de Jong dan ook zeer erkentelijk voor het feit dat ze het boek aan ons hebben willen schenken.


Folder

Om de bekendheid van de stichting naar buiten te vergroten hebben we een folder ontwikkeld. Onze folder zal vanwege zijn fel gele kleur goed opvallen in het folderrek. We zullen de folders verspreiden over diverse locaties, misschien kunt U ons ook helpen bij verspreiding bij U in de buurt.


Redactie

Vanwege gezondheidsredenen heeft de heer F. van de Veen zijn werk als coördinator van de redactie neergelegd. Zijn werk is overgenomen door dhr. R. Ligthelm. Wij bedanken dhr. van de Veen voor zijn inbreng in de redactie en wensen hem sterkte.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download