Nieuwsbrief – jg. 4 – 2019 – nr. 12.

Geachte Kastelenvriend(in),

Hierbij de 12e Nieuwsbrief van de VKHZ.

Op 9 maart a.s. organiseren wij onze derde Vriendendag, dit jaar in Egmond aan den Hoef. Naast een lezing en een bezoek aan de ruïne van het Slot op den Hoef vertellen wij U hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw vragen over de stichting en suggesties kwijt.

Het thema van deze dag is:

“T Huys Egmont”

U komt toch ook?


Meldpunt Erfgoed Zeeland

De VKHZ. is door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) gevraagd zitting te nemen in het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Deze zetel werd voorheen ingenomen door de Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) maar na het opheffen van de KSHZ waren de kastelen en buitenplaatsen niet meer vertegenwoordigd in dit Meldpunt.
Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is sinds kort samen met het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, de SCEZ en diverse behoudsorganisaties opgegaan in het Netwerk Erfgoed en Ruimte en zij waren van mening dat de VKHZ hierin ook vertegenwoordigd zou moeten zijn. Namens de VKHZ heeft onze secretaris Arthur Met zitting genomen in het Meldpunt.

Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is een centraal informatiepunt, dat een breed publiek in de gelegenheid stelt om melding te doen van bedreigd, onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de provincie Zeeland. Daarnaast bestaat het Meldpunt uit een netwerkstructuur waarbinnen elf Zeeuwse particuliere monumentenorganisaties en de SCEZ samenwerken.

De doelstelling van het Meldpunt is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van karakteristieke, beeldbepalende gebouwen, objecten, landschappelijke elementen en structuren. Deze bijdrage wordt geleverd door het in een zo vroeg mogelijk stadium inventariseren van dit erfgoed en het aansluitend treffen van behoudsmaatregelen.

1. Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland;
2. Boerderijenstichting Zeeland;
3. Erfgoedvereniging Heemschut, commissie Zeeland;
4. Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Zeeland;
5. Platform Maritiem Erfgoed Zeeland;
6. Stichting Menno van Coehoorn, afdeling Zeeland;
7. Stichting Behoud Hoogaars;
8. Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen Zuid-Nederland;
9. Stichting Bunkerbehoud;
10. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland;
11. Stichting Landschapsbeheer Zeeland;
12. Stichting Oude Zeeuwse Kerken;
13. Vereniging de Zeeuwse Molen;
14. Vrienden Kastelen Holland en Zeeland;
15. Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland.


Verslag Excursie 20 oktober 2018

Loosduinen, Ockenburgh, de fundamenten va Madesteyn, Rosenburg en Meer en Bosch.

Lees hier het verslag van deze dag


Nieuwe bedreiging Huis ten Donck

Nu de ene overheid, de gemeente Ridderkerk, een akkoord heeft getekend met de stichting Het Huys ten Donck voor een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats, zie vorige Nieuws-brief, komt een andere overheid met een nieuwe bedreiging in de vorm van een nieuwe weg over of pal langs deze historische buitenplaats.

Al zijn de plannen in een heel vroeg stadium en is er voor deze weg nog een andere optie in beeld, toch maken wij, als VKHZ, ons zorgen over deze plannen.

Lees meer!


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download