Nieuwsbrief – jg. 5 – 2020 – nr. 15.

Geachte Kastelenvriend(in),

Deze 15e nieuwsbrief is o.a. gewijd aan onze “Vriendendag welke op 7 maart a.s. plaats zal vinden in het Westlands museum en aan een terugblik op onze najaarsexcursie in Oostkapelle en Domburg.

Vriendendag 7 maart in het ‘Westlands museum’ te Honselersdijk

Het thema van deze dag is:

“Kastelen en Buitenplaatsen van het Westland”

U wordt op zaterdag 7 maart vanaf 10.30 uur ontvangen in het Westlands Museum, met koffie.

De lezingen worden op deze dag verzorgt door: Ton Immerzeel (o.a. coördinator van de archeologische werkgroep Westland en conservator van het Westlands Museum) over ‘de Kastelen van het Westland’ en door: Martin van den Broeke (auteur van de boeken; ‘Het Pryeel van Zeeland.’ Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820’ en ‘De buitenplaatsen in het Westland’)‘over de Buitenplaatsen van het Westland 

Na de lezingen brengen wij een bezoek aan de expositie ‘Buitenplaatsen in het Westland en heeft U de gelegenheid om op eigen gelegenheid de rest van het museum te bezoeken.
Voor de eerste keer op een “Vriendendag” organiseren wij voor onze “Vrienden” een boeken(ruil)beurs. Hier kunt U wellicht van uw (dubbele) boeken afkomen of juist een interessant boek vinden.

Zie hier voor het programma


Nieuws van de V.K.H.Z.

Terugkijkend over de afgelopen vier jaar, kunnen we zeggen dat we best veel georganiseerd hebben voor onze begunstigers, elk jaar één “Vriendendag”, welke dit jaar gepland staat voor 7 maart en twee keer per jaar een excursie verdeeld over de drie provincies!

Van ons Infoblad; Kastelen en historische buitenplaatsen zijn inmiddels 10 edities verschenen waarin onder meer de serie ‘De buitenplaatsen van Kralingen’. Dit jaar echter zal er een einde komen aan deze serie en de redactie is bezig met een vervolg op deze serie. Als het goed is hebben onze “Vrienden” in oktober deel 10 ontvangen van onze map, de volgende editie kunt U in maart verwachten.

Op onze “Vriendendag” willen wij aan U ons ‘online-archief” presenteren. Dit archief hebben wij ter beschikking gekregen van de heer Van Bommel. Het archief is nog niet klaar, we hebben Zuid-Holland bijna klaar, maar we willen U dit werk niet onthouden. Natuurlijk zullen Noord-Holland en Zeeland volgen, maar het is alles bij elkaar meer werk dan we hadden ingeschat. Als we de volgende provincie ook voor U klaar hebben dan ontvangen onze “Vrienden”, die de Nieuwsbrief digitaal ontvangen een inlognaam en wachtwoord als toegang tot het archief. Zeeland volgt dan weldra! Het archief bestaat uit een huizenlijst met daarachter literatuur waarin het huis voorkomt, naast deze literatuurlijst kunt U vele documenten inzien welke bijeen gebracht zijn door de heer van Bommel. Naderhand zullen wij het archief aanvullen met een lijst van literatuur met de daarin voorkomende huizen. Wellicht kunnen wij ook onze Infomap aan het archief toevoegen.

Helaas heeft onze secretaris, Arthur Met, zich genoodzaakt gezien, vanwege ziekte, zijn functie neer te leggen. Wij als bestuur danken Arthur voor het werk dat hij in de afgelopen jaren verricht heeft en indien zijn gezondheid het toelaat willen wij afscheid van hem (als secretaris) nemen op onze “Vriendendag” op 7 maart a.s..

Op onze laatste excursie hebben wij twee mensen voorgesteld die zich bereid hebben verklaard toe te treden tot het bestuur. Het zijn Leander Jansen, die taken van Arthur als secretaris overneemt en Kees Braaksma, die als Algemeen bestuurslid zitting neemt in de excursie-commissie.
Wij wensen ze veel succes in hun bestuursfunctie!


Verslag Najaarsexcursie naar Oostkapelle en Domburg

De najaarsexcursie was op zaterdag 9 november. De ontvangst was geregeld op de buitenplaats Ipenoord,  nu Hotel “Green White” genoemd, gevolgd door een bezoek aan de buitenplaats Duinbeek. De lunch was op kasteel Westhove, gevolgd door een rondleiding in en om het kasteel.

Lees hier het verslag


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download