Verslag bijeenkomst 20 februari.

ANBI-status
Het streven van het bestuur is het verkrijgen van de ANBI-status. Dit geeft zowel begunstigers alsook de stichting bepaalde voordelen.

Toelichting op de nieuwe stichting
Ondanks dat het een stichting zal worden, zal er, ook i.v.m. de ANBI-status, jaarlijks openheid van zaken naar de begunstigers worden gegeven. In de nieuwe statuten zijn geen beheerstaken opgenomen.

Een redactie zal nog moeten worden samengesteld voor te verschijnen publicaties. Publicaties zullen bestaan uit Nieuwsbrieven, met nieuws over de stichting en Infobladen met informatie en resultaten van onderzoek over kastelen en buitenplaatsen. Hiervoor zal aan de begunstigers een map worden geleverd om de Infobladen in te verzamelen. Er komt geen Jaarboek vanwege de kosten die dat met zich meebrengt.

Een Excursiecommissie zal uitjes en bezoeken voorstellen, plannen en uitvoeren. Deze Excursiecommissie zal bij voorkeur uit 3×2 deelnemers en een coördinator moeten bestaan, die ook een begroting per excursie gaan maken.

Er zal een website worden bijgehouden.

Andere doelen staan in de conceptstatuten, die gemaakt zijn op basis van informatie uit de statuten van o.a. de KSHZ en Vrienden Brabantse kastelen. Hiernaast komt op een later tijdstip huishoudelijk reglement op te stellen door het nog samen te stellen bestuur.

Samenwerking
Wij willen samenwerking zoeken met andere instellingen en organisaties om onze doelstellingen te verwezenlijken. Er zijn al gesprekken gevoerd met de Nederlandse Kastelenstichting over een mogelijke samenwerking.

Bescheiden Stichting
Het wordt, van opzet, een bescheiden stichting, dit heeft voornamelijk te maken met de inkomsten. Er zijn geen subsidies beschikbaar dus de inkomsten van de stichting moeten voornamelijk uit de donaties komen en uit de activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. We willen proberen de bijdrage zo laag mogelijk te houden, dit zou voor dit jaar inhouden minimaal € 20,- en vanaf volgend jaar minimaal € 25,-. Als er meerdere begunstigers op één adres wonen willen wij, vanaf de tweede, een korting aanbieden van 20 procent op hun bijdrage, hier staat dan wel tegenover dat men per adres één publicatie ontvangt. Wil men een eigen exemplaar ontvangen dan geldt het normale tarief.
Ideeën om op andere manieren aan financiën te komen zijn van harte welkom.

Maar bescheidenheid betekent niet dat we niet ambitieus zijn, maar we kunnen het als bestuur niet alleen, we willen een stichting zijn van begunstigers voor begunstigers en hulp van de begunstigers is een noodzaak.
We zoeken nog mensen die zitting willen nemen in het bestuur, in de redactie en in de excursie-commissie.

Heeft u interesse:
Neemt u dan met het Contactformulier contact met ons op.

 Bekijk hier de PDF versie

Download