Verslag Vriendendag te Egmond

Deze koude maar zonnige ochtend op 9 maart  2019, verzamelden wij ons in het voormalige schooltje van Egmond aan de Hoef. Hierin is tegenwoordig de historische vereniging gehuisvest en er zijn attributen e.d. tentoongesteld met betrekking tot het kasteel en de familie van Egmond. De voorzitter, staande voor een gigantische afbeelding van het kasteel in welstand, waarvan het originele schilderij zich in het Belgische stadje Zottegem bevind, verwelkomde de geachte aanwezigen en vertelde wat ons te wachten stond.

Langs de rondom in de grachten gelegen grond-vesten van het kasteel lopende betraden we het kerkhof van de Egmond kapel. Onze gids liet o.a. de verschillende steen soorten zien van de diverse bouwperioden. Deze kapel, gebouwd als tegen-hanger van de Egmond Abdij, heeft nog gedeeltelijk oude muren van de oorspronkelijke kapel. De grote ramen van het koor hadden mooie brand-schilderingen. Ook de herenbank, preekstoel en andere attributen, konden wij wel waarderen. Het torentje kon beklommen worden om het klokkenspel te bewonderen. Op de vloer waren oude grafstenen te vinden. Helaas waren de wapens weggehakt tijdens de Franse tijd.

Na dit alles op ons te hebben laten inwerken en het interessante verhaal van de gids te hebben aangehoord verlieten wij de kapel om via de brug ons op de fundamenten te begeven. Duidelijk zichtbaar is de donjon van de hoofdburg, het restant van de Rentmeesterstoren, die het langst is blijven staan als klokkentoren van de gemeente en de grondvesten van de laatst toegevoegde toegangspoort van de voorburcht. Ook de oude ronde burg, was in goede staat te bewonderen. De lucht begon al wat te betrekken dus nu snel naar binnen.

De gids leidde ons door de tentoonstellingsruimten, waar veel afbeeldingen, wapenborden, informatie panelen en een maquette van de burg staat. Inmiddels had moeder Liesbeth en zoon Kevin in de gang een buffet samengesteld en konden we hier gebruik van maken. De eigengemaakte gehaktballen gingen er wel in. Goed gevuld konden we het middagprogramma aanvatten. Dat begon met een verklaring van de bestuurszaken van de Stichting en de financiën.

Na deze belangrijke zakelijkheden, volgde een lezing met lichtbeelden over de ontgraving en ontdekkingen van het burgterrein. Dit vond plaats tijdens de 30-er jaren crisis door werklozen, waarbij ook prof. Renaud was betrokken.

Na deze mooie uitleg werden aan diverse personen, cadeaus uitgereikt voor hun goede werk en was het tijd voor een afscheidsdrankje. Dit deden we in de naastgelegen boerderij, waar een beetje jazzy bar is en daarachter een soort zeewaardig museum. Hier konden we schelpen, piranha’s, skeletten. opgezette dieren en overige zaken uit vervlogen tijden bewonderen. Bij mijn vraag hoe hij dat bij elkaar had verzameld, verklaarde de eigenaar dat hij het in de BENELUX had gevonden. Het was een leuke ervaring. Na nog wat gezellig keuvelen, kwam weer een einde aan deze prima dag.

Een ieder bedankt voor zijn inzet en tot de volgende excursie.

Hans Brandhorst